Pelastakaa Lasten selvitys: Vanhemmat näkevät digilaitteiden vaikutukset lasten hyvinvointiin huomattavasti negatiivisemmin kuin lapset itse

Digilaitteet ja sovellukset ovat erottamaton osa lasten elämää. Pelastakaa Lasten tuoreessa selvityksessä lasten ja vanhempien näkemykset digitaalisuuden hyödyistä ja haitoista eroavat merkittävästi toisistaan. Selvityksen perusteella digitaalisuus vahvistaa erityisesti lasten oppimista ja sosiaalisia suhteita, mutta vaikuttaa negatiivisesti etenkin fyysiseen terveyteen ja nukkumiseen. Selvityksen mukaan tytöt tuntuvat hyötyvän digilaitteista poikia enemmän. Pelastakaa...

Lue lisää >

Uusi Mielenturvaa-verkosto haastaa suomalaiset työpaikat mukaan ratkomaan mielenterveyskriisiä

Merkittävät työmarkkinajärjestöt, yritykset ja mielenterveyden toimijat ovat perustaneet yhdessä Mielenturvaa-verkoston, joka taklaa konkreettisilla ratkaisuilla työelämän mielenterveyskriisiä. Verkoston luoman Mielenturvaa-mallin avulla kaikki suomalaiset työpaikat halutaan haastaa mukaan vahvistamaan mielenterveyttä ja tarjoamaan kattavampia mielenterveyspalveluita. Mielenturvaa-verkosto tavoitteena on taklata työelämän mielenterveyskriisiä yhteisvoimin. Verkoston perustajina ovat keskeiset työelämän toimijat: Akava, Barona, Ellun Kanat, Heltti,...

Lue lisää >

Huhtikuu tunnetaan myös stressitietoisuuteen keskittyvänä kuukautena

Stressitietoisuuskuukautta on vietetty joka huhtikuu vuodesta 1992 lähtien, ja sen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta modernin stressiepidemian syistä ja parannuskeinoista. Jokainen kokee stressiä jollain tasolla jossain vaiheessa elämäänsä. Aikuisten lisäksi myös lapset voivat kärsiä stressistä, mutta heidän stressilähteensä ja reaktionsa siihen ovat erilaisia. Lasten stressin oireet voivat ilmetä tarkkaavaisuuden puutteena, mielialan...

Lue lisää >

Runoluurin linjat aukeavat jälleen ikäihmisille

Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot järjestää Runoluuri-tempauksen, joka tuo kevätiloa ja virkistystä ikäihmisille puhelimen välityksellä.  Tempauksessa vapaaehtoinen runopuhelun soittaja kohtaa ikäihmisen vuorovaikutuksessa runon äärellä. Puhelimessa lausuttu runo on tapa osoittaa välittämistä ikäihmisille aikana, jolloin mahdollisuudet kasvokkaisiin kohtaamisiin ovat rajatut. – Maksuttoman runohetken voi tilata itselleen ikäihminen, joka kaipaa arkeensa...

Lue lisää >

Uusi tutkimus paljastaa: mielenterveyteen liittyvät oireet yleisempiä niillä, jotka syövät vähemmän kasviksia

Tänään on Maailman terveyspäivä ja YK haluaa kiinnittää huomion ihmisten ja planeettamme hyvinvointiin. Salaattibaariyritys Picadelin teettämä kansainvälinen tutkimus osoittaa, että ruokavaliolla ja henkisellä hyvinvoinnilla on selvä yhteys. Ne tutkimuksen vastaajista, jotka eivät syöneet hedelmiä ja vihanneksia ruokavaliosuositusten mukaan, kärsivät enemmän stressistä, mieleen liittyvistä sairauksista ja olivat tyytymättömämpiä ihmissuhteisiinsa ja seksielämäänsä....

Lue lisää >

Useita kymmeniä hengityksensuojaimia poistettiin markkinoilta viime vuonna

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja työsuojeluviranomaiset määräsivät viime vuonna yli 40 hengityksensuojainta poistettavaksi markkinoilta niistä löytyneiden puutteiden vuoksi. Osa suojaimista ei suodattanut riittävän tehokkaasti ja toisia myytiin virheellisesti hengityksensuojaimena, vaikka ne eivät täyttäneet suojaimille asetettuja vaatimuksia. Tukes ja Tulli testauttivat myös kansanmaskeja. Maskeista ei löytynyt haitallisia kemikaaleja. Tukes tutki hengityksensuojainten...

Lue lisää >

Uudet materiaalit auttavat lapsia ja lapsiperheitä sodan aiheuttamien huolten ja traumojen käsittelyssä

Suojellaan Lapsia ry on tuottanut 4–9-vuotiaille lapsille ja lapsiperheille uutta materiaalia Ukrainan sodasta aiheutuvien lasten huolien ja sotatraumojen käsittelyyn. Materiaaleista useita kieliversioita, myös ukrainaksi ja venäjäksi.    Kip-miehistö käsittelee huolia – Tehtävävihkonen – Suojellaan Lapsia All languages: Kip miehistö käsittelee huolia – Suojellaan Lapsia All languages: Isot tunteet tulevat ja...

Lue lisää >

Uusi Eurobarometri paljastaa pandemian vaikuttaneen voimakkaasti naisiin

Osa korona-ajan pidempiaikaisista vaikutuksista havaitaan vasta akuutin pandemiavaiheen jälkeen. Suomalaisista naisista 48 % katsoo, että koronapandemia on lisännyt naisiin kohdistuvaa fyysistä ja henkistä väkivaltaa heidän kotimaassaan. Koko Euroopan tasolla luku on 77 %. Suomessa 36 % vastaajista sanoi pandemian vaikuttaneen kielteisesti työ- ja yksityiselämän tasapainoon (EU-tasolla näin sanoi 44 %)....

Lue lisää >

Muutoksia tartuntatautipäivärahan myöntämiseen

Kerromme tällä sivulla ajankohtaisista terveyteen liittyvistä asioista. Tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä, vaan sitä voi saada myös muunlaisen terveydenhuollon todistuksen perusteella. Lisäksi tartuntatautipäivärahan hakuaikaa on pidennetty 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Sairausvakuutuslakiin tehdyn väliaikaisen muutoksen myötä tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntatautilääkärin tekemään päätöstä työstä poissaolosta,...

Lue lisää >

Väestöliitto tarjoaa apua ja tukea pandemian väsyttämille kansalaisille

Koronaepidemian aikana mielenterveys, hyvinvointi ja työssä tai opinnoissa jaksaminen ovat joutuneet koetukselle. Tämä koskettaa kaikkia ihmisiä. Väestöliitto ja sen kumppanijärjestöt tarjoavat valtakunnallista, kaikkien saatavilla olevaa, maksutonta tukea Väestöliiton ylläpitämällä Hyvä kysymys -palvelualustalla. Erityisesti pienten lasten vanhempien jaksaminen ja parisuhdetyytyväisyys ovat heikentyneet ja ahdistuneisuus, yksinäisyys ja masennus lisääntyneet pandemian aikana.  Vanhemmat...

Lue lisää >