Väestöliitto tarjoaa apua ja tukea pandemian väsyttämille kansalaisille

Koronaepidemian aikana mielenterveys, hyvinvointi ja työssä tai opinnoissa jaksaminen ovat joutuneet koetukselle. Tämä koskettaa kaikkia ihmisiä. Väestöliitto ja sen kumppanijärjestöt tarjoavat valtakunnallista, kaikkien saatavilla olevaa, maksutonta tukea Väestöliiton ylläpitämällä Hyvä kysymys -palvelualustalla.

Erityisesti pienten lasten vanhempien jaksaminen ja parisuhdetyytyväisyys ovat heikentyneet ja ahdistuneisuus, yksinäisyys ja masennus lisääntyneet pandemian aikana.  Vanhemmat kaipaavat tukea ja toivoa pitkittyneen pandemian tuomiin haasteisiin. 

Nuorille ja nuorille aikuisille koronapandemia on ollut erityisen raskasta. Opinnot, ystävyyssuhteet ja seurustelu etänä ovat lisänneet yksinäisyyttä, toivottomuutta, masennusta ja muita psyykkisiä ongelmia ja vaikeuttaneet myös opintojen etenemistä. Väestöliitto teki vuoden 2021 lopulla kyselyn deittailusta pandemian aikaan. Kysely selvitti koronan vaikutuksia nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisiin taitoihin, seksuaaliseen hyvinvointiin ja ihmissuhteiden solmimiseen epätavallisissa olosuhteissa. Kyselystä selvisi, että osa nuorista jatkoi deittailua kuin ennenkin, samalla kun osa eristäytyi.

Hyvä kysymys – kun elämä askarruttaa

Kun kohtaavien tukipalvelujen tarjonta ja saanti on vaikeutunut pandemia-aikana, on digipalvelujen tarve vastaavasti kasvanut. Järjestöt ovat Suomessa olleet etunenässä digipalvelujen kehittämisessä, ja ne ovatkin kyenneet tehokkaasti vastaamaan näiden palvelujen tarpeeseen lisäämällä ja siirtämällä tarjontaansa verkkoon etäpalveluiksi.

Hyvä kysymys -palvelualusta kokoaa yhteen järjestöjen maksuttomia palveluja ja luotettavaa ihmissuhde-, terveys- ja hyvinvointitietoa. Palvelun tuottaa Väestöliitto ry yhdessä lähes 40 kumppanijärjestön kanssa. 

Palvelut Hyvä kysymys –sivustolla on tarkoitettu meille kaikille – nuorille, aikuisille, ikäihmisille, pareille ja perheille. Painopiste on ongelmien ennaltaehkäisyssä. Tarjolla on ammattiapua ja vertaistukea. Matalan kynnyksen palveluissa voi asioida voi rekisteröitymättä, nimettömästi tai nimimerkillä.  Palvelu on saavutettava ja tietoturvallinen.  

Voitte hyödyntää sivustoa artikkeleita kirjoittaessanne. Voitte lisätä artikkeleihin linkkejä sivuston sisältöihin. Ohjata voi myös suoraan palvelun etusivulle https://www.hyvakysymys.fi/

Väestöliitto

Kerromme säännöllisesti hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä uutisia. Tervetuloa sivullemme uudelleenkin!

https://www.reseptinurkka.fi/