Muutoksia tartuntatautipäivärahan myöntämiseen

Kerromme tällä sivulla ajankohtaisista terveyteen liittyvistä asioista. Tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä, vaan sitä voi saada myös muunlaisen terveydenhuollon todistuksen perusteella. Lisäksi tartuntatautipäivärahan hakuaikaa on pidennetty 2 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Sairausvakuutuslakiin tehdyn väliaikaisen muutoksen myötä tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntatautilääkärin tekemään päätöstä työstä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä. Lain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan henkilöllä voi olla oikeus tartuntatautipäivärahaan silloin, kun hänellä on julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevän lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan laatima todistus luotettavasti todetusta koronavirustartunnasta sekä siitä, ettei ansiotyöhön osallistuminen ole suositeltavaa tartunnan leviämisriskin takia. Koronavirustartunnan luotettava toteaminen tarkoittaa laboratoriovarmistettua PCR- tai antigeenitestiä.

Muutos koskee myös koronavirustartunnan saaneen lapsen huoltajalle myönnettävää tartuntatautipäivärahaa. Kela voi maksaa sitä alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsella on luotettavasti todettu koronavirustartunta eikä lapsen ole suositeltavaa mennä päivähoitoon tai kouluun tartunnan leviämisriskin vuoksi. Lisäksi edellytyksenä on, että huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan myöntää vain sellaisen työstä poissaolon ajalta, joka liittyy koronavirustartunnan leviämisen ehkäisemiseen. Jos sairaus pitkittyy, kyse on normaalista sairauspoissaolosta, jonka ajalle voi hakea sairauspäivärahaa.

Tartuntatautipäivärahaa voi muutoksen jälkeenkin saada myös kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemän päätöksen perusteella.

Lainmuutoksen myötä myös tartuntatautipäivärahan hakuaika piteni väliaikaisesti 2 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Uusia säännöksiä sovelletaan tilanteisiin, joissa poissaolo työstä koronavirustartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen. Muutokset ovat voimassa 30.6.2022 saakka. Jos asiakas on jo ennen lain ja asetuksen voimaantuloa saanut lääkärintodistuksen, josta ilmenee laboratoriovarmistettu koronavirustartunta, ja työstä poissaolo on alkanut 1.1.2022–27.2.2022, hänellä voi myös tällöin olla oikeus tartuntatautipäivärahaan.

Kela

https://www.laihdutusblogit.fi/