Kanta-palvelujen painopisteet vuodelle 2022 on vahvistettu

Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä. Vuonna 2022 painottuvat Omakanta, lääkitystiedot ja sosiaalihuollon käyttöönotot. Kehittämisessä huomioidaan sote-uudistuksen tuomat tietotarpeet sekä tietosisältöjen hyödyntäminen toisiokäyttöön ja tietojohtamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kela ovat julkaisseet Kanta-palvelujen painopisteet vuodelle 2022. Kanta-palvelujen kehittäminen on osa laajempaa sote-alan...

Lue lisää >

Tyypillinen seksuaalineuvonnan asiakas on alle 30-vuotias nainen pääkaupunkiseudulta

Sexpon maksuttomalle ja valtakunnalliselle seksuaalineuvonnalle on tarvetta.  ”Neuvonnan tyypillinen asiakas on alle 30-vuotias nainen, joka asuu pääkaupunkiseudulla. Hän ottaa yhteyttä koska intiimit ihmissuhteet mietityttävät”, kertoo vastaava neuvoja Sari Hälinen.  ”Aikuisasiakkaat kysyvät erityisesti seksistä, halusta ja haluttomuudesta. Muita toistuvia teemoja olivat erektiokyky ja seksitaudit. Monilla aikuisilla seksuaalisuuteen liittyvät pulmat voivat aiheuttaa ahdistuksen...

Lue lisää >

Vuoden 2022 äitiyspakkaus nyt jaettavana

Ensimmäiset vuoden 2022 äitiyspakkaukset lähtevät asiakkaille tällä viikolla. Tavallisesti edellisen vuoden pakkaukset on jaettu loppuun vasta keväällä. Uudistetussa onnittelukirjeessä on mukana vinkit lapsen pukemiseen ja tuotteiden elinkaaren pidentämiseen. Ensimmäiset vuoden 2022 äitiyspakkaukset lähetetään asiakkaille jo tällä viikolla. Pakkauksen vaihtumisajankohta vaihtelee hieman vuosittain, sillä ajankohtaan vaikuttaa äitiysavustushakemusten määrä. Tänä vuonna pakkaus...

Lue lisää >

Perheneuvonnan asiakasmäärät kasvoivat ennätyslukemiin – korona lisäsi vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä

Kirkon perheneuvonta on pystynyt tarjoamaan ammatillista tukea ihmisen erilaisissa kriiseissä koko koronapandemian ajan. Vuonna 2021 Kirkon perheneuvonnassa kävi enemmän asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden määrä on kasvanut entisestään. Tapaamiset ovat toteutuneet kasvokkain, videovälitteisesti ja puhelimitse.   Koronan vaikutuksia perheneuvontaan on kartoitettu elokuussa 2020 ja 2021 perheasiain neuvottelukeskuksiin lähetetyillä kyselyillä....

Lue lisää >

Äidit kaipaisivat enemmän tukea synnytyksestä palautumiseen

Verkkovalmennukset ovat kustannustehokas vaihtoehto varsinkin kuntouttavassa terveydenhuollossa. Suomessa synnyttäneet naiset eivät saa kaipaamaansa opastusta erityisesti lantionpohjan ja keskivartalon lihasten kuntouttamiseen. Nordic Fit Mama (NFM) on verkkovalmennusyritys, joka auttaa äitejä palautumaan synnytyksestä. Tulokset ovat rohkaisevia. Jo 20 000 äitiä on saanut apua NFM:n valmennuksista ja useat äidit palaavat takaisin seuraavan raskautensa...

Lue lisää >

Hedelmällisyystietoisuuden edistäminen kansallisen ohjausryhmän vastuulle

Väestöliiton koordinoima syntyvyyden tutkimusverkosto Synty julkaisee tänään kansallisille päättäjille suunnatun tiekartan, jossa suositellaan toimenpiteitä toivotun lastensaannin tukemiseksi ja hedelmällisyystietoisuuden edistämiseksi Suomessa. Keskeisimpänä suosituksena on perustaa sosiaali- ja terveysministeriön tai opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, joka jatkossa koordinoisi ja kehittäisi lastensaannin tukemista ja hedelmällisyystietoisuuden edistämistä Suomessa.  Toivottu lapsiluku on...

Lue lisää >

Vammaistukien ja hoitotuen hakeminen helpottuu helmikuussa

Vammaistukien ja hoitotuen hakeminen helpottuu 12.2.2022 alkaen. Hakemukseen ei jatkossa tarvita tarkkoja tietoja kustannuksista. Kela pyytää lisätietoja, jos näyttää siltä, että kustannuksilla voi olla vaikutusta tuen määrään. Helmikuusta alkaen vammaistukien ja hoitotuen hakeminen helpottuu. Muutos helpottaa kaikkien vammaistukien hakemista, kun jatkossa tietoja ja liitteitä tarvitsee toimittaa vähemmän. Suurimmat muutokset koskevat...

Lue lisää >

Pitkäkestoinen COVID-19-tauti näkyy toistaiseksi Kelan sairauspäivärahoissa vain vähän

Toistaiseksi pitkäkestoinen COVID-19 ei juuri näy Kelan maksamissa sairauspäivärahoissa. Kaikki tautitapaukset eivät kuitenkaan tule ilmi tilastoista. Vuoden 2021 aikana vain noin 350 henkilöä sai sairauspäivärahaa pitkäkestoisen COVID-19-taudin takia. Sen perusteella tehtyjen myönteisten sairauspäivärahapäätösten kuukausittainen määrä kuitenkin kasvoi vuoden aikana. Vuonna 2020 saajia ei ollut lainkaan. Tämä johtuu siitä, että pitkäkestoisen...

Lue lisää >

Perhevapaat uudistuvat – mikä muuttuu 1.8.2022?

Tasavallan presidentti on hyväksynyt hallituksen perhevapaauudistukseen liittyvät lakiehdotukset. Perhevapaauudistus tarkoittaa muun muassa pidempiä vanhempainvapaita, yhtä suuria vanhempainrahakiintiöitä molemmille vanhemmille ja joustoja vapaiden ajoittamiseen. Uudistus astuu voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistus muuttaa vanhempainvapaiden ja niistä maksettavien vanhempainpäivärahojen kestoa ja ajankohtaa. Uudistus jakaa perhevapaat ja lasten hoitovastuun tasaisemmin vanhempien kesken, jolloin lapsella on mahdollisuus...

Lue lisää >

Tammikuussa tasapainoillaan taas!

Murtumatta mukana – Spänst i benen -ohjelma kannustaa kaikkia mukaan tammikuiseen Onko tasapainosi terästä? -kampanjaan. Kampanja on osa valtakunnallista Murtumatta mukana -ohjelmaa, joka edistää luustoterveyttä. Onko tasapainosi terästä? -kampanjan ideana on lisätä tietoisuutta tasapainon merkityksestä, kaatumisen ehkäisystä ja luustoterveyden edistämisestä. Tavoitteena on saada kaikki toimimaan – tekemään tasapaino- ja luustotestit sekä...

Lue lisää >