Uusi tutkimus paljastaa: mielenterveyteen liittyvät oireet yleisempiä niillä, jotka syövät vähemmän kasviksia

Tänään on Maailman terveyspäivä ja YK haluaa kiinnittää huomion ihmisten ja planeettamme hyvinvointiin. Salaattibaariyritys Picadelin teettämä kansainvälinen tutkimus osoittaa, että ruokavaliolla ja henkisellä hyvinvoinnilla on selvä yhteys. Ne tutkimuksen vastaajista, jotka eivät syöneet hedelmiä ja vihanneksia ruokavaliosuositusten mukaan, kärsivät enemmän stressistä, mieleen liittyvistä sairauksista ja olivat tyytymättömämpiä ihmissuhteisiinsa ja seksielämäänsä.

Tänään on WHO:n koordinoima Maailman terveyspäivänä, jonka tavoitteena on kiinnittää ihmisten huomio hyvinvointiin teemalla ”meidän maailma, meidän terveys. Salaattibaariyritys Picadeli osallistuu omalla toiminnallaan terveyttä edistäviin toimenpiteisiin tarjoamalla terveellistä ruokaa ja tuomalla esiin yhteiskunnallisia epäkohtia. Picadelin teettämä laaja kansainvälinen tutkimus nostaa esiin tärkeitä teemoja, jotka vaikuttavat terveyteen ja ilmastokriisiin.

Kasviksia syödään liian vähän ­– henkinen ja fyysinen hyvinvointi kärsii

 Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee hedelmien ja vihannesten päiväannokseksi 400 grammaa. Silti ainoastaan vajaa puolet suomalaisista, 42 prosenttia, syö kasviksia vain 1–3 kertaa viikossa. Suurimmat syyt miksi niitä ei syödä tarpeeksi, ovat kasvisten hinta sekä inspiraation puute. Ihmisillä ei ole tietoa tai ideoita, millaisia kasvispohjaisista aterioita voisi valmistaa.

Terveellinen ruoka vaikuttaa monella tapaa hyvinvointiimme. Tutkimuksen vastaajista kasviksia suositusten mukaan syövät liikkuivat puolet enemmän (69 prosenttia) kuin ne, jotka eivät syöneet kasviksia tarpeeksi (39 prosenttia). Tutkimus toi esiin myös muita yllättäviä asioita. Kansainvälisellä tasolla ne, jotka eivät syöneet kasviksia suositusten mukaan, kärsivät kaksi kertaa enemmän (16 prosenttia vastaajista) mielenterveyden ongelmista. Suositusten mukaan syövistä ainoastaan 9 prosenttia kärsi vastaavasta. Muun muassa nämä asiat nousivat esiin Kantarin toteuttamassa tutkimuksessa, jossa haastateltiin seitsemässä maassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa, yli 10 000 ihmistä heidän ruokailutottumustensa vaikutuksista terveyteen ja elämänlaatuun.

– Se, mitä ja kuinka paljon syömme, on yksi tärkeimmistä terveyttämme ylläpitävistä tekijöistä. Hyvät ruokailutottumukset lisäävät myös muita terveellisiä käyttäytymismalleja, jotka voivat johtaa sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin paranemiseen, toteaa Fredrik H Nystrom, sisätautien professori Linköpingin yliopistosta, Ruotsista.

Kasvisten puute vaikuttaa unettomuuteen ja stressin kokemiseen

Lähes puolet tutkimuksen vastaajista (48 prosenttia), jotka eivät syö 400 grammaa kasviksia päivässä, nukkuivat mielestään liian vähän. Vain 35 prosenttia tarpeeksi kasviksia syövistä kärsi samasta asiasta. Vihannesten suurkuluttajat kärsivät tutkimuksen mukaan vähemmän stressistä. Suositusten mukaan kasviksia syövistä 9 prosenttia koki stressiä, kun taas vähän kasviksia syövistä lähes puolet enemmän koki stressiä (16 prosenttia vastaajista).

Enemmän vihanneksia – parempaa seksielämää

Kasvipainotteinen ruokavalio näyttää vaikuttavan myös ihmissuhteisiin ja rakkauselämään. Tarpeeksi kasviksia syövät olivat tyytyväisempiä suhteeseensa. Suositusten mukaan kasviksia syövistä suurin osa (63 prosenttia vastaajista) kuvailivat sitä hyväksi tai erittäin hyväksi. Suurin osa suositusten mukaan syövistä vastaajista (51 prosenttia) oli tyytyväisiä myös seksielämäänsä. Liian vähän kasviksia syövistä ainoastaan vajaa kolmannes (32 prosenttia vastaajista) tunsi olevansa yhtä tyytyväisiä.

– Meidän missiomme on innostaa ihmisiä syömään älykkäämmin ja terveellisemmin arjessa. Olimme iloisia todetessamme myös tutkimuksemme osoittavan, että vihannesten riittävä saanti edistää sekä mielenterveyttä että parempaa seksielämää. Tämän tiedon uskoisi innostavan ihmisiä syömään enemmän kasviksia, sanoo David von Laskowski, Picadeli-konsernin toimitusjohtaja.

The Vegocracy Report -suurtutkimuksen toteutus

The Vegocracy Report perustuu laajaan kansainväliseen kyselyyn, jonka on tehnyt Picadelin toimeksiannosta tutkimusyritys Kantar. Yritys työllistää 25 000 työntekijää 90 maassa. Kyselyssä haastateltiin yli 10 000 iältään 18–65-vuotiasta miestä ja naista seitsemässä maassa: Ruotsissa, Suomessa, Saksassa, Belgiassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Jokaisessa maassa haastateltiin vähintään 1 000 ihmistä. Otannan laajuus antaa luotettavaa tietoa sekä kansallisella että maailmanlaajuisella tasolla. Haastattelut suoritettiin marraskuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana. Tutkimuksessa hyödynnettiin WHO:n saantisuosituksia hedelmä- ja vihannesmäärän vertailukohtana. Lisäksi Picadeli käytti johtavia riippumattomia asiantuntijoita ja instituutioita tutkimushypoteesien asettelussa.

Picadeli Finland Oy

https://www.reseptinurkka.fi/