Lapsen arkinen kohtaaminen ruoan ääressä on mielenterveysteko – ruokapöytäkeskusteluissa lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi

Jopa joka viidennellä lapsella tai nuorella on jokin mielenterveyden häiriö Suomessa. Yksi hyvä keino henkisen hyvinvoinnin edistämiseen on arkinen keskustelu lapsen kanssa. Lastenklinikoiden Kummit ja Atria tarjoavat syksyn aikana vinkkejä, joiden avulla perheet voivat käydä keskusteluita ruoanlaiton ja ruokailun lomassa. Ruokapöytäkeskustelut-yhteistyö vie lapsiperheisiin arvokasta viestiä lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisesta...

Lue lisää >

Väestöliitto tarjoaa apua ja tukea pandemian väsyttämille kansalaisille

Koronaepidemian aikana mielenterveys, hyvinvointi ja työssä tai opinnoissa jaksaminen ovat joutuneet koetukselle. Tämä koskettaa kaikkia ihmisiä. Väestöliitto ja sen kumppanijärjestöt tarjoavat valtakunnallista, kaikkien saatavilla olevaa, maksutonta tukea Väestöliiton ylläpitämällä Hyvä kysymys -palvelualustalla. Erityisesti pienten lasten vanhempien jaksaminen ja parisuhdetyytyväisyys ovat heikentyneet ja ahdistuneisuus, yksinäisyys ja masennus lisääntyneet pandemian aikana.  Vanhemmat...

Lue lisää >

Perheneuvonnan asiakasmäärät kasvoivat ennätyslukemiin – korona lisäsi vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä

Kirkon perheneuvonta on pystynyt tarjoamaan ammatillista tukea ihmisen erilaisissa kriiseissä koko koronapandemian ajan. Vuonna 2021 Kirkon perheneuvonnassa kävi enemmän asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden määrä on kasvanut entisestään. Tapaamiset ovat toteutuneet kasvokkain, videovälitteisesti ja puhelimitse.   Koronan vaikutuksia perheneuvontaan on kartoitettu elokuussa 2020 ja 2021 perheasiain neuvottelukeskuksiin lähetetyillä kyselyillä....

Lue lisää >

Hedelmällisyystietoisuuden edistäminen kansallisen ohjausryhmän vastuulle

Väestöliiton koordinoima syntyvyyden tutkimusverkosto Synty julkaisee tänään kansallisille päättäjille suunnatun tiekartan, jossa suositellaan toimenpiteitä toivotun lastensaannin tukemiseksi ja hedelmällisyystietoisuuden edistämiseksi Suomessa. Keskeisimpänä suosituksena on perustaa sosiaali- ja terveysministeriön tai opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, joka jatkossa koordinoisi ja kehittäisi lastensaannin tukemista ja hedelmällisyystietoisuuden edistämistä Suomessa.  Toivottu lapsiluku on...

Lue lisää >

Perhevapaat uudistuvat – mikä muuttuu 1.8.2022?

Tasavallan presidentti on hyväksynyt hallituksen perhevapaauudistukseen liittyvät lakiehdotukset. Perhevapaauudistus tarkoittaa muun muassa pidempiä vanhempainvapaita, yhtä suuria vanhempainrahakiintiöitä molemmille vanhemmille ja joustoja vapaiden ajoittamiseen. Uudistus astuu voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistus muuttaa vanhempainvapaiden ja niistä maksettavien vanhempainpäivärahojen kestoa ja ajankohtaa. Uudistus jakaa perhevapaat ja lasten hoitovastuun tasaisemmin vanhempien kesken, jolloin lapsella on mahdollisuus...

Lue lisää >

Pikkulapsiperheiden vanhemmuuteen kaivataan tukea

Väestöliiton joulukeräyksellä vedotaan lapsiperheiden hyväksi Pienten lasten perheiden vanhemmuudessa ja arjessa jaksaminen, henkinen hyvinvointi ja parisuhdetyytyväisyys ovat heikentyneet pandemia-aikana. Osalla tukiverkostot ovat kutistuneet olemattomiin, joka osaltaan lisää vanhempien voipumista. Tämä näkyy myös Väestöliiton palveluissa, joissa kuuluu yksinäisyys, väsymys, keinottomuus haastavissa kasvatustilanteissa sekä ihmissuhde- ja mielenterveysongelmat. Suomalaiset pienten lasten vanhemmat ovat...

Lue lisää >

Äitiyspakkauksen tuotteiden tarjouskilpailu alkoi – haetaan vastuullisia tuotteita

Kela on käynnistänyt vuoden 2023 äitiyspakkauksen tuotteiden tarjouskilpailun. Kilpailutuksessa painotetaan vastuullisuutta, pitkäikäisyyttä ja laatua. Kelan jakaman äitiyspakkauksen tuotteet kilpailutetaan vuosittain. Vuoden 2023 äitiyspakkauksen tarjouspyyntö löytyy julkisten hankintojen sähköisestä ilmoituskanavasta Hilmasta. Tarjouksia voi jättää 31.1.2022 klo 16:een asti. Tuotteita hankitaan noin 36 000 äitiyspakkaukseen. Kela painottaa äitiyspakkauksen tuotteiden hankinnassa laatua. Pisteytyksessä laadun painoarvo...

Lue lisää >

Isät käyttivät 54 päivän isyysvapaasta keskimäärin 35 päivää

Vuonna 2018 syntyneiden lasten isille maksettiin vanhempainpäivärahoja keskimäärin kaikkiaan 39 päivältä. Vuonna 2018 syntyneiden lasten isistä 79 % sai isyys- tai vanhempainrahaa lapsen toiseen ikävuoteen mennessä. Osuus on 3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin syntyneiden lasten isillä. Isät pitivät isyysvapaata keskimäärin 35 arkipäivää 54 arkipäivän kiintiöstään, mikä on noin 65...

Lue lisää >

Tutkimus kutsuu 3-vuotiaiden perheet myönteisen vanhemmuuden verkko-ohjelmaan

Siun soten lastenneuvolassa käynnistyy 8.4.2021 tutkimus, jossa selvitetään myönteisen vanhemmuuden internetohjelman toimivuutta ja vaikuttavuutta. Ole läsnä lapsellesi -ohjelma on suunniteltu 3-vuotiaiden lasten huoltajille. Tutkimuksen aikana vanhemmuusohjelmaa tullaan tarjoamaan lähes 10 000 perheelle eri puolilla Suomea. Tutkimus toteutetaan kuntien neuvolapalveluiden ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyönä. -Kehitämme ja tutkimme vanhemmuuden varhaista tukea,...

Lue lisää >