Tutkimus kutsuu 3-vuotiaiden perheet myönteisen vanhemmuuden verkko-ohjelmaan

Siun soten lastenneuvolassa käynnistyy 8.4.2021 tutkimus, jossa selvitetään myönteisen vanhemmuuden internetohjelman toimivuutta ja vaikuttavuutta. Ole läsnä lapsellesi -ohjelma on suunniteltu 3-vuotiaiden lasten huoltajille.

Tutkimuksen aikana vanhemmuusohjelmaa tullaan tarjoamaan lähes 10 000 perheelle eri puolilla Suomea. Tutkimus toteutetaan kuntien neuvolapalveluiden ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyönä.

-Kehitämme ja tutkimme vanhemmuuden varhaista tukea, koska vanhemmuus vaikuttaa keskeisesti pienen lapsen kehitykseen. Myönteinen vanhemmuus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja hyvää psyykkistä kehitystä, kertoo erikoistutkija Kaisa Mishina Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Myönteinen vanhemmuus tarkoittaa sitä, että lapsen huoltaja kykenee ymmärtämään lapsen tarpeita, ohjaamaan lasta myönteisin, turvallisin keinoin sekä ratkaisemaan arjen pulmatilanteita rakentavasti.

Vanhemmuusohjelmaa pääsevät käyttämään yhteistyöalueilla kaikki 3-vuotiaiden huoltajat, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. Ohjelmassa on viisi vanhemmuuden teemaa, joita käsitellään muun muassa lukumateriaalin, kysymysten ja videoiden avulla.

-Ohjelma sisältää yksinkertaisia vinkkejä ja vuorovaikutuskeinoja, joita voi hyödyntää helposti arjessa 3-vuotiaan kanssa, Mishina kuvailee.

Tutkimus laajentaa Siun soten Voimaperheet-yhteistyötä

Tutkimus on osa Voimaperheet-tutkimuskokonaisuutta, jossa on aiemmin kehitetty Huomaa hyvä lapsessasi -vanhempainohjausohjelma alle kouluikäisten lasten käyttäytymisen vaikeuksien vanhempainohjaukseen. Nelivuotisneuvolassa tapahtuvaan väestöseulontaan sekä kohdennettuun netti- ja puhelinohjaukseen perustuva vanhempainohjausohjelma on kuulunut neuvoloiden palveluvalikoimaan Siun soten alueella vuodesta 2017.

-Perhekeskustoiminnassa tavoitteenamme on tarjota oikea-aikaisia ja vaikuttaviksi tiedettyjä vanhemmuuden tuen toimintamalleja. Huomaa hyvä -vanhempainohjausohjelma on hieno esimerkki uusista perhekeskuspalveluista, joita Siun soten aikana on käynnistetty, kertoo Siun soten neuvolatoiminnasta vastaava ylilääkäri Sanni Penttilä.

Ole läsnä lapsellesi -ohjelma perustuu laajempaan Huomaa hyvä lapsessasi -ohjelmaan. Se on kokonaan digitaalinen ja sen käyttäminen onnistuu missä tahansa tietokoneen tai älylaitteen avulla. Perheet saavat neuvolakäynnillä osallistumislinkin ja rekisteröitymiskoodin. Samalla koodilla on mahdollista luoda käyttäjätunnukset yhdelle tai useammalle huoltajalle.

-Voimaperheet-tutkimusyhteistyön kautta meille on avautunut upea mahdollisuus tarjota Pohjois-Karjalan perheille moderneja psykososiaalisen tuen muotoja. Samalla olemme saaneet neuvolan ammattilaisillemme uutta oppia ja työkaluja työhönsä, iloitsee Penttilä.

Tutkimus toteutetaan osana eriarvoisuuden, interventioiden ja uuden hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva INVESTiä, jota rahoittaa Suomen Akatemia.

Siun sote