Äitiyspakkauksen tuotteiden tarjouskilpailu alkoi – haetaan vastuullisia tuotteita

Kela on käynnistänyt vuoden 2023 äitiyspakkauksen tuotteiden tarjouskilpailun. Kilpailutuksessa painotetaan vastuullisuutta, pitkäikäisyyttä ja laatua.

Kelan jakaman äitiyspakkauksen tuotteet kilpailutetaan vuosittain. Vuoden 2023 äitiyspakkauksen tarjouspyyntö löytyy julkisten hankintojen sähköisestä ilmoituskanavasta Hilmasta. Tarjouksia voi jättää 31.1.2022 klo 16:een asti. Tuotteita hankitaan noin 36 000 äitiyspakkaukseen.

Kela painottaa äitiyspakkauksen tuotteiden hankinnassa laatua. Pisteytyksessä laadun painoarvo on 80 % ja hinnan 20 %. Vastuullisuus otetaan huomioon edelleen viime vuosien tapaan.

– Äitiyspakkaus elää ajassa, eikä se ole ikinä valmis. Toivomme myös, että tuottajat tarjoavat meille uusia innovaatioita, joilla voidaan esimerkiksi pidentää yhden tuotteen käyttöaikaa, kertoo etuuspäällikkö Johanna Aholainen.

Kela on kehittänyt äitiyspakkauksen vastuullisuutta ja kuullut ulkopuolisia asiantuntijoita niin järjestökentältä kuin yhteistyössä Aalto-yliopiston Design for Government -kurssin kanssa. Yhteistyöllä on kerätty tietoa tekstiilien tuotantoketjuista ja siitä, missä kohdin Kelan on mahdollista vaikuttaa hankintaprosessissa vastuullisuuteen. Lisäksi Kela on saanut käytännön neuvoja vastuullisuustiedon välittämisestä asiakkailleen.

Tänä vuonna laatukriteereitä ovat materiaalin sekä laadun lisäksi tuotteen toiminnallisuus ja muunneltavuus, innovatiivisuus sekä luomumateriaali.

– Se, tuleeko pakkaukseen uusia innovatiivisia tuotteita, riippuu tietenkin siitä, ovatko tarjotut tuotteet laadukkaita ja täyttävätkö ne kaikki kriteerit, Aholainen sanoo.

Kaikilta tavarantoimittajilta pyydetään erilliset selvitykset, jos tuotteen valmistusmaa on sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta luokiteltu riskimaaksi.

Kela on kansallisesti merkittävä toimija, jonka toiminta heijastuu laajasti koko yhteiskuntaan. Äitiyspakkauksen vastuullisuuden kehittäminen on osa Kelan vastuullisuustyön kokonaisuutta.

Äitiyspakkauksen tuotteiden tarjouspyyntöä koskevat kysymykset täytyy esittää Hanki-tarjouspalvelun kautta tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Kelan asiantuntijat eivät valitettavasti voi vastata suoraan heille lähetettyihin kysymyksiin.

Kela