Isät käyttivät 54 päivän isyysvapaasta keskimäärin 35 päivää

Vuonna 2018 syntyneiden lasten isille maksettiin vanhempainpäivärahoja keskimäärin kaikkiaan 39 päivältä.

Vuonna 2018 syntyneiden lasten isistä 79 % sai isyys- tai vanhempainrahaa lapsen toiseen ikävuoteen mennessä. Osuus on 3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin syntyneiden lasten isillä.

Isät pitivät isyysvapaata keskimäärin 35 arkipäivää 54 arkipäivän kiintiöstään, mikä on noin 65 % isyysvapaan lakisääteisestä enimmäispituudesta. Pisimpään vapaalla olivat ahvenanmaalaiset isät, keskimäärin 43 päivää. Lyhyimmät vapaat taas pidettiin Päijät-Hämeessä, keskimäärin 31 päivää.

– Kaikkiaan isille maksettiin vanhempainpäivärahoja keskimäärin 39 päivältä. Isyysrahan lisäksi isät voivat saada vanhempainrahaa, mutta vanhemmat jakoivat vanhempainrahakauden vain harvoin. Vanhempainrahaa sai vain 5 % kaikista isistä, tilastoasiantuntija Siru Keskinen kertoo.

Vuonna 2020 vanhempainpäivärahoja sai 79 700 äitiä ja 58 200 isää. Määrät ovat vähentyneet jo useana vuonna peräkkäin, mutta kuluvana vuonna tammi-syyskuussa saajia on ollut enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Suunnitteilla olevan perhevapaauudistuksen mukaan ensi vuoden elokuusta alkaen isille varattu kiintiö on 160 arkipäivää, ja se maksetaan vanhempainrahana.

Isyysvapaauudistukset ovat yleensä lisänneet isien vanhempainpäivärahojen käyttöä. Vuoden 2013 isyysvapaauudistus pidensikin hieman isien käyttämiä vapaita, keskimäärin 33 päivästä 36 päivään.

Kela