Perheneuvonnan asiakasmäärät kasvoivat ennätyslukemiin – korona lisäsi vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä

Kirkon perheneuvonta on pystynyt tarjoamaan ammatillista tukea ihmisen erilaisissa kriiseissä koko koronapandemian ajan. Vuonna 2021 Kirkon perheneuvonnassa kävi enemmän asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden määrä on kasvanut entisestään. Tapaamiset ovat toteutuneet kasvokkain, videovälitteisesti ja puhelimitse.  

Koronan vaikutuksia perheneuvontaan on kartoitettu elokuussa 2020 ja 2021 perheasiain neuvottelukeskuksiin lähetetyillä kyselyillä. Vastausten mukaan pitkittynyt pandemia on heijastunut asiakkaiden elämään, ja muuttunut arki näkyy myös asiakkaiden huolissa.  

Erityisesti vanhemmuuteen liittyvät kysymykset ovat lisääntyneet. Myös asiakkaiden taloudellinen huoli sekä lähisuhdeväkivalta näkyvät aiempaa enemmän. Lisäksi kyselyssä nousivat esiin monien asioiden kasaantuminen, yksinäisyyden teemat, mielenterveyden ongelmat sekä yleinen ahdistus ja turhautuminen.  

Suurimpana tulosyynä perheneuvontaan ovat edellisvuosien tapaan vuorovaikutusongelmat. Toiseksi eniten tullaan erokysymyksissä ja kolmanneksi eniten erilaisissa psykososiaalisissa kriiseissä.  

Kirkon perheneuvonta on kaikille maksutonta 

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 40, ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. 

”Valtaosaan perheasiain neuvottelukeskuksia pääsevät kaikki asiakkaaksi haluavat. Toki isoissa kasvukeskuksissa tilanne on toinen ja kaikkia halukkaita ei pystytä palvelemaan. Aina kannattaa kuitenkin rohkeasti ottaa yhteyttä”, perheasioiden ja perheneuvonnan johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen sanoo. 

Kaikkiaan Kirkon perheneuvonta tavoitti vuonna 2021 yli 20 700 asiakasta, mikä oli lähes 3900 asiakasta enemmän kuin edellisvuonna. 

Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä, ja palvelu on asiakkaalle maksutonta. Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.  

Rakkausklinikalle voi lähettää kysymykset anonyymisti  

Rakkausklinikka on parisuhdeteemainen verkkopalvelu, jota toteutetaan yhdessä A-lehtien kanssa.  Rakkausklinikalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perheneuvojat vastaavat parisuhdetta koskeviin kysymyksiin ja tarjoavat apua ongelmiin. 

Kirkon Rakkausklinikan artikkeleilla on vuoden 2020 alusta alkaen ollut yli miljoona uniikkia lukijaa ja vuonna 2021 yli 670 000 lukukertaa ja yli 546 000 yksittäistä käyttäjää. Luetuimpien artikkeleiden teemat liittyivät uskottomuuteen, henkiseen väkivaltaan ja vuorovaikutusongelmiin. Rakkausklinikka sai kunniamaininnan arvostetussa Grand One -kilpailussa.   

Kirkon viestintä