Useita kymmeniä hengityksensuojaimia poistettiin markkinoilta viime vuonna

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja työsuojeluviranomaiset määräsivät viime vuonna yli 40 hengityksensuojainta poistettavaksi markkinoilta niistä löytyneiden puutteiden vuoksi. Osa suojaimista ei suodattanut riittävän tehokkaasti ja toisia myytiin virheellisesti hengityksensuojaimena, vaikka ne eivät täyttäneet suojaimille asetettuja vaatimuksia. Tukes ja Tulli testauttivat myös kansanmaskeja. Maskeista ei löytynyt haitallisia kemikaaleja. Tukes tutki hengityksensuojainten...

Lue lisää >

Nuorten rokotekriittisyys yhteydessä omiin kokemuksiin korona-ajalta

Nuorisotutkimusverkostossa selvitettiin 15–24-vuotiaiden nuorten asenteita koronarokotuksia ja –rajoituksia kohtaan loka-marraskuussa 2021 toteutetulla kyselytutkimuksella. Tiedonkeruun aikaan koronapassi oli vastikään otettu käyttöön Suomessa. Erityisesti sosiaalisessa mediassa levisi paljon kriittistä ja jopa virheellistä tietoa koronarokotuksista. Nuorten käsityksiä rokotuksista ja koronapassista -kirjoituksessa tarkastellaan, mitkä tekijät ja näkemykset olivat yhteydessä koronarokotteesta kieltäytymiseen ja kriittisyyteen koronapassia kohtaan. Vastaajista...

Lue lisää >

Perheneuvonnan asiakasmäärät kasvoivat ennätyslukemiin – korona lisäsi vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä

Kirkon perheneuvonta on pystynyt tarjoamaan ammatillista tukea ihmisen erilaisissa kriiseissä koko koronapandemian ajan. Vuonna 2021 Kirkon perheneuvonnassa kävi enemmän asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden määrä on kasvanut entisestään. Tapaamiset ovat toteutuneet kasvokkain, videovälitteisesti ja puhelimitse.   Koronan vaikutuksia perheneuvontaan on kartoitettu elokuussa 2020 ja 2021 perheasiain neuvottelukeskuksiin lähetetyillä kyselyillä....

Lue lisää >

Pitkäkestoinen COVID-19-tauti näkyy toistaiseksi Kelan sairauspäivärahoissa vain vähän

Toistaiseksi pitkäkestoinen COVID-19 ei juuri näy Kelan maksamissa sairauspäivärahoissa. Kaikki tautitapaukset eivät kuitenkaan tule ilmi tilastoista. Vuoden 2021 aikana vain noin 350 henkilöä sai sairauspäivärahaa pitkäkestoisen COVID-19-taudin takia. Sen perusteella tehtyjen myönteisten sairauspäivärahapäätösten kuukausittainen määrä kuitenkin kasvoi vuoden aikana. Vuonna 2020 saajia ei ollut lainkaan. Tämä johtuu siitä, että pitkäkestoisen...

Lue lisää >

Ennakkotieto: Uudet syöpädiagnoosit vähenivät koronavuonna 2020

Suomen Syöpärekisterin ennakkoarvion mukaan uusia syöpiä todettiin vuonna 2020 noin 1 200 vähemmän kuin vuonna 2019. Syöpärekisteri on aikaisemmin raportoinut syöpänäytteiden määrän vähentyneen koronaviruspandemian puhjettua. Nyt arvioitiin ensimmäistä kertaa korona-aikana diagnosoitujen syöpien määrää ja muutoksia. Vuonna 2020 todettiin noin 1 200 (3.6 %) uutta syöpää vähemmän kuin vuonna 2019, vaikka väestön...

Lue lisää >

Kohtaaminen osoitti voimansa pandemia-aikana

Moni yksinäisyyden ja mielenterveyden haasteiden kanssa painiva nuori ja aikuinen jäi ilman tukipalveluja ja ihmiskontakteja koronaepidemian alettua. Nuorisotyössä, järjestöissä ja työpajoilla ihmisiä on kohdattu myös korona-aikana. Tuoreet tulokset lähes 7000 nuoren ja aikuisen kokemuksista etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta osoittavat, että apuun on oltu tyytyväisiä.   Yli 90 % nuorista ja...

Lue lisää >

Koronakriisi vauhditti nuorisotoimialan digiloikkaa ja haastoi kykyä toimia nuorten hyvinvoinnin tukena

Koronakriisi vauhditti nuorisotoimialan digiloikkaa ja haastoi kykyä toimia nuorten hyvinvoinnin tukena Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI sekä Xamkin Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ovat toteuttaneet selvityksen koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan. Selvityksen toimeksiantaja on valtion nuorisoneuvosto. Tulosten perusteella nuorisotoimiala reagoi koronakriisiin nopeasti. Siirtyminen verkkoympäristöön muutti alan käytäntöjä ja toiminnan tavoittamaa joukkoa. Nuorisoalan toimijoiden mukaan koronakriisi...

Lue lisää >

Korona sekä helpotti että pahensi rahapeliongelmia: Pelikoneiden sulku helpotti kaupassakäyntiä – monen nettipelaajan tilanne kriisiytyi

Monelle rahapelaajalle koronavuosi 2020 toi helpotuksen, kun fyysiset peliautomaatit olivat suljettuina. Osalla nettipelaajia tilanne kuitenkin vaikeutui ja talous ajautui kriisiin. Pahimmillaan se näkyi jopa kodin menettämisenä tai sen uhkana. Tiedot ilmenevät Peliklinikan koronavuotta koskevasta selvityksestä ja Peluurin vuosiraportista. Ongelmallisesti pelaavien elämänlaatu parani pelikoneiden sulun aikana Viime vuosi tarjosi mahdollisuuden tarkastella...

Lue lisää >

Pandemia on asettanut nuoret ja vanhemmat uuden eteen – miten huomioida nuorta ja tilanteen aiheuttamia vaikutuksia nuoren elämässä

Koronapandemia on asettanut nuoret ja vanhemmat uuden eteen. Rajoitteet vaikuttavat myös nuorten elämään, esimerkiksi oppimiseen ja yksinäisyyden kokemuksen lisääntymiseen. Nuorisopykiatri Minna Nikula kirjoittaa nuorten kokemuksista, ja siitä miten voimme kuulla ja huomioida nuoren tilannetta ja tunteita – isovanhempien sota-ajan tarinat eivät välttämättä nyt ole avuksi. Pandemian tuomat rajoitukset ja edelleen...

Lue lisää >

Turku tukee lasten ja nuorten jaksamista korona-aikana

Pitkään jatkunut koronatilanne on kuormittanut lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia koko maassa. Turussa huoleen on vastattu muun muassa systemaattisella yhteydenpidolla etäkoululaisiin sekä koulujen henkilöstöresursseja lisäämällä. Neuvolan ja pääosin myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat toimineet normaalisti myös korona-aikana, ja tukea on ollut saatavissa entiseen tapaan. Suunnitteilla on uudenlaisia tapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaamiseksi.   ...

Lue lisää >