Nuorten rokotekriittisyys yhteydessä omiin kokemuksiin korona-ajalta

Nuorisotutkimusverkostossa selvitettiin 15–24-vuotiaiden nuorten asenteita koronarokotuksia ja –rajoituksia kohtaan loka-marraskuussa 2021 toteutetulla kyselytutkimuksella. Tiedonkeruun aikaan koronapassi oli vastikään otettu käyttöön Suomessa. Erityisesti sosiaalisessa mediassa levisi paljon kriittistä ja jopa virheellistä tietoa koronarokotuksista. Nuorten käsityksiä rokotuksista ja koronapassista -kirjoituksessa tarkastellaan, mitkä tekijät ja näkemykset olivat yhteydessä koronarokotteesta kieltäytymiseen ja kriittisyyteen koronapassia kohtaan.

Vastaajista joka kymmenes oli rokotekriittinen. Rokotekriittisyys oli hieman yleisempää 20–24-vuotiaiden keskuudessa kuin nuoremmassa ikäryhmässä ja se oli yhteydessä näkemyksiin ja kokemuksiin korona-ajasta ja -rajoitteista. Sen sijaan koetun stressin määrään tai yleiseen elämäntyytyväisyyteen ei rokotekriittisyydellä ollut yhteyttä. Kaiken kaikkiaan suurin osa kyselyyn vastanneista nuorista koki tarpeen koronarokotukselle ja -passille, ja rokotuskriittisten määrä oli suhteellisen pieni. Reilu kymmenys vastaajista oli joko täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteestä, että kaikkien suomalaisten pitäisi ottaa koronarokote.

Rajoituksia pidettiin osittain liian rajuina

Rokotekriittisten vastaajien avovastauksista (n=34) haettiin syitä kriittisyydelle. Näissä selvisi, ettei koronarokotteen ottamista ollut koettu terveyssyistä välttämättömäksi. Vastaajissa oli myös henkilöitä, joita huolettivat rokotteen turvallisuus ja sen terveysvaikutukset. Kriittisyys kumpusi myös rokotteen koetusta pakollisuudesta.

Myös koronapassiin kohdistui suoraa kritiikkiä: äkkinäiset rajoitukset ja tilanteen nopea muuttuminen olivat häirinneet vastaajien elämää tai omaa toimintaa. Koronarajoituksia kuvailtiin omia oikeuksia rajoittavina, eikä erityisryhmiä ollut vastaajien mielestä riittävästi huomioitu koronapassin käyttöönotossa.

Tulevaisuudessa tarvitaan lisää seurantatietoa siitä, minkälaisia asenteita ja kokemuksia poikkeustila rajoituksineen synnyttää. Jatkossakin koronakokemuksia tarkasteltaessa on tärkeä ottaa huomioon myös eri ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien nuorten kokemukset.

Kirjoitus ilmestyy osana Poikkeusolot – nuorten arki koronan keskellä -sarjaa. Tutkimus suoritettiin Nuorisotutkimusseuran koordinoiman Tutkimus nuorten kokemuksista korona-aikana -hankkeen aineistonkeruun kolmannella kierroksella. Tiedonkeruussa haastateltiin puhelimitse tuhat nuorta, joista 15–24-vuotiaita oli 757.

Nuorisotutkimusverkosto