Kysely paljastaa: lähikoulu ja lyhyt koulumatka korostuvat asuinpaikkaa valitessa

Ihanteellisen koulumatkan pituus on alle viisi kilometriä ja mieluiten vain kaksi kilometriä. Tämä käy ilmi Parmacon kyselystä. Myös päiväkotimatkan kohtuullisin pituus olisi vastaajien mielestä alle viisi kilometriä. Eniten lapset kulkevat kouluun jalan tai pyörällä. Koulun olisikin siis hyvä sijaita lähellä lapsiperheiden suosimia asuinalueita. Syyslukukausi on alkanut, ja pienet ja isot...

Lue lisää >

Jokaiselle lapselle ilmainen mahdollisuus harrastaa koululla iltapäivisin

Liian moni lapsi joutuu olemaan pitkiä päiviä yksin kotona vanhempien ollessa töissä. Lapset liikkuvat liian vähän ja yhä useamman lapsen iltapäivä kuluu pelatessa tietokonepelejä. Tällä kehityksellä on kalliit ja pitkäkantoiset vaikutukset yhteiskunnassa. Liikunta- ja urheiluyhteisö haluaa asiaan muutoksen.  Investoiminen ensi hallituskaudella 30 miljoonaa euroa Harrastamisen Suomen malliin lisäisi lasten päivittäistä...

Lue lisää >

Pelastakaa Lasten selvitys: Vanhemmat näkevät digilaitteiden vaikutukset lasten hyvinvointiin huomattavasti negatiivisemmin kuin lapset itse

Digilaitteet ja sovellukset ovat erottamaton osa lasten elämää. Pelastakaa Lasten tuoreessa selvityksessä lasten ja vanhempien näkemykset digitaalisuuden hyödyistä ja haitoista eroavat merkittävästi toisistaan. Selvityksen perusteella digitaalisuus vahvistaa erityisesti lasten oppimista ja sosiaalisia suhteita, mutta vaikuttaa negatiivisesti etenkin fyysiseen terveyteen ja nukkumiseen. Selvityksen mukaan tytöt tuntuvat hyötyvän digilaitteista poikia enemmän. Pelastakaa...

Lue lisää >

Partioparlamentaarikot Partioviikolla: Mielekkäät harrastukset ja vapaa-ajan yhteisöt voimauttavat lapsia ja nuoria toimimaan

Viime vuosien kriisit ovat koetelleet lasten ja nuorten hyvinvointia kovemmin kuin vuosikymmeniin. Monella lapsella ja nuorella on tahtoa tarttua toimeen ja rakentaa toivomaansa tulevaisuutta. Hyödyllisten taitojen ohella harrastuksien yhteisöllisyys luo hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Partioparlamentaarikot jättävät kirjallisen kysymyksen lasten ja nuorten harrastamisen kokonaisvaltaisesta edistämisestä ja toivovat eduskuntaan ajankohtaiskeskustelua lasten ja...

Lue lisää >

Apuu-chat vastaa lasten hätään joulun jokaisena päivänä

Joulu on usein ahdistavaa aikaa niille lapsille ja nuorille, joiden perheessä asiat eivät ole kunnossa. Apuu-chat vastaa lasten ja nuorten hätään ja huoliin joka päivä myös joulun aikana. Päivystäjämme ovat paikalla klo 9–22 vuoden joka ikisenä päivänä. Pystymme vastaamaan lapsille nopeasti ja lähes jokainen pääsee keskustelemaan päivystäjän kanssa alle kahdessa...

Lue lisää >

Harrastamisen Suomen mallin hyvät käytänteet jakoon

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen verkkosivusto harrastamisensuomenmalli.fi on avattu. Sivuston tarkoituksena on välittää ajankohtaista tietoa Harrastamisen Suomen mallista sekä jakaa hyviä käytänteitä mallissa mukana olevista kunnista. Sivusto on osa Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen kokonaisuutta. Elokuussa toimintansa aloittavasta yhteyspisteestä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka toimii yhteistyössä Suomen Olympiakomitean sekä laajan kunta- ja harrastusverkoston kanssa....

Lue lisää >

Turku tukee lasten ja nuorten jaksamista korona-aikana

Pitkään jatkunut koronatilanne on kuormittanut lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia koko maassa. Turussa huoleen on vastattu muun muassa systemaattisella yhteydenpidolla etäkoululaisiin sekä koulujen henkilöstöresursseja lisäämällä. Neuvolan ja pääosin myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat toimineet normaalisti myös korona-aikana, ja tukea on ollut saatavissa entiseen tapaan. Suunnitteilla on uudenlaisia tapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaamiseksi.   ...

Lue lisää >

Lapset ovat menettäneet yli kolmanneksen kouluvuodestaan koronapandemialle

Koulujen sulkemiset ja etäopiskelun haasteet ovat johtaneet maailmanlaajuisesti yhteensä 112 miljardin koulupäivän menetykseen. Erot sekä maiden välillä että niiden sisällä ovat hälyttäviä. Maailman lapset ovat menettäneet koronavuoden aikana keskimäärin 74 päivää koulutuksestaan, koska koulut ovat olleet suljettuina eikä etäopiskelu ole ollut kaikille mahdollista. Tämä on yli kolmanneksen tavallisesta, 190 päivän...

Lue lisää >