Harrastamisen Suomen mallin hyvät käytänteet jakoon

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen verkkosivusto harrastamisensuomenmalli.fi on avattu. Sivuston tarkoituksena on välittää ajankohtaista tietoa Harrastamisen Suomen mallista sekä jakaa hyviä käytänteitä mallissa mukana olevista kunnista.

Sivusto on osa Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen kokonaisuutta. Elokuussa toimintansa aloittavasta yhteyspisteestä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka toimii yhteistyössä Suomen Olympiakomitean sekä laajan kunta- ja harrastusverkoston kanssa. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö Aluehallintovirastojen kunnille myöntämilla avustuksilla

Yhteyspisteen koordinaattorina tulee toimimaan Tarja Vartiainen. Koordinaattorin ja yhteyspisteen tehtävänä on edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kerätä hyviä käytänteitä ja auttaa kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin.

Hyvien käytänteiden jakaminen on tärkeää, jotta vaikuttavimpia toimintamalleja voidaan hyödyntää eri puolilla Suomea. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Hyviä käytänteitä jakamalla kunnat voivat oppia toisiltaan erilaisia tapoja mahdollistaa yhä useammalle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Uudella sivustolla kunnat ja harrastuksen järjestäjät voivat itse lisätä sivustolle hyväksi havaittuja käytänteitään. Sivustolle voi myös lisätä valtakunnallisia ja alueellisia tapahtumia, webinaareja ja koulutuksia, jotka liittyvät Suomen Harrastamisen malliin.

“Harrastevinkkari on Lappeenrannan paikallinen erityispiirre, sillä Myö harrastetaa lähel – Lappeenrannassa -pilottihankkeen myötä kouluilla työskenteli 5 harrastevinkkaria, jotka olivat kevään 2021 haastavissa olosuhteissa. Heidän työskentelynsä oli ehdoton edellytys pilottihankkeen toiminnan toteutumiselle. Pilotin kautta saatiin onnistumisia ja hyviä kokemuksia kouluarjessa työskentelevästä, oppilaille tutuksi tulevasta henkilöstä”, kertoo Lappeenrannan kaupungin koordinaattori Anu Koistinen.

“Koulujen, keittiön, kuljetuksen ja seurojen henkilökunta on lähtenyt hyvin mukaan ja olemme tehneet tiivistä yhteistyötä, mikä on taannut Heinolan harrastamisen mallin onnistumisen”, kertoo Heinolan kaupungin liikunnan palvelupäällikkö Maria Kaikkonen.

Sivuston tarkoituksena on että kunnat ja harrastuksen järjestäjät löytäisivät tarvitsemansa tiedon yhdestä paikasta.

“Sivustolta löytyy muun muassa yli 100 harrastuksen järjestäjän yhteystiedot. Listan tarkoituksena on auttaa kuntia ammattitaitoisten ohjaajien löytämisessä harrastuksiin, joita lapset ja nuoret ovat toivoneet. Sivuston kuntalistalta harrastuksen järjestäjät puolestaan löytävät Suomen Harrastamisen mallissa mukana olevat kunnat.

Sivustoa kehitetään tarpeiden mukaan, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin kuntia ja harrastuksen järjestäjiä. Sivusto tarjoaa muillekin  aiheesta kiinnostuneille ajankohtaista tietoa Suomen harrastamisen mallista.” kertoo Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen koordinaattori Tarja Vartiainen.

Harrastamisen Suomen mallista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM).  Sen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa.

Pilottikaudella 1.1.–5.6.2021 harrastustoimintaa järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa ympäri maata. Lukuvuodeksi 2021-2022 toiminta laajenee ja harrastustoimintaa järjestetään 235 kunnassa ja mukana on 400 000 lasta ja nuorta

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto