Gradia helpottaa hoitajapulaa kouluttamalla lähihoitajia etäopetuksena

Gradiassa alkaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutus, jossa ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan sekä sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnot on mahdollista suorittaa etäopintoina. Opiskelutapoja monipuolistamalla pyritään helpottamaan työvoimapulasta kärsivien alojen tilannetta ja luomaan työllistymismahdollisuuksia koko Keski-Suomeen. Etäopiskelua painottava toteutustapa mahdollistaa lähihoitajan ammattiin opiskelun kotipaikkakunnalta käsin. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet...

Lue lisää >

Kysely paljastaa: lähikoulu ja lyhyt koulumatka korostuvat asuinpaikkaa valitessa

Ihanteellisen koulumatkan pituus on alle viisi kilometriä ja mieluiten vain kaksi kilometriä. Tämä käy ilmi Parmacon kyselystä. Myös päiväkotimatkan kohtuullisin pituus olisi vastaajien mielestä alle viisi kilometriä. Eniten lapset kulkevat kouluun jalan tai pyörällä. Koulun olisikin siis hyvä sijaita lähellä lapsiperheiden suosimia asuinalueita. Syyslukukausi on alkanut, ja pienet ja isot...

Lue lisää >

Iloliike-koulutus vahvistamaan opiskelijoiden hyvinvointia ja liikunnallisuutta

Alkuvuodesta käynnistyy lukioiden ja ammattioppilaitosten henkilöstöille tarkoitettu koulutus, jossa tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa. Koulutus on osa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimivan Likesin Iloliike-hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, voimavaroja sekä myönteistä suhtautumista ja motivaatiota liikkumiseen.  Iloliike-hankkeessa edistetään opiskelijoiden liikunnallista elämäntapaa positiivisen psykologian ja pedagogiikan avulla. Hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen toisen...

Lue lisää >

Kasvava tuen tarve haastaa koulutuksen tasa-arvon toteutumisen

Karvin uuden teemajulkaisun mukaan perusopetuksen oppilaiden osaaminen on tasaista eri puolilla Suomea. Oppijoiden ohjauksessa ja tukitoimien riittävyydessä on silti parannettavaa kaikilla koulutusasteilla. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on koonnut julkaisun koulutuksen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Julkaisu kertoo osaamisen eriytymisestä, mahdollisuuksien tasa-arvosta ja koulutuksen saavutettavuudesta ja osallisuudesta pääosin Karvin viime vuosina tuottaman arviointitiedon...

Lue lisää >

Rippikoulu vetää yhä – 97 prosenttia seurakuntaan kuuluvista espoolaisnuorista ilmoittautunut riparille

Rippikoulu vetää yhä nuoria. 97 prosenttia kirkkoon kuuluvista Espoossa asuvista nuorista on ilmoittautunut vuoden 2022 rippikouluihin. Etenkin erikoisriparit vetävät puoleensa.       Espoon seurakuntien rippikouluihin osallistuu ensi vuonna noin 2400 nuorta. Muun muassa erikoisriparit kuten seikkailuripari, pääsiäis- ja lasketteluriparit ovat tulleet nopeasti täyteen.   − Erikoisrippikoulut ja erilaiset teemat kiinnostavat...

Lue lisää >

Peruskoulujen valvonta ei turvaa riittävästi heikommassa asemassa olevien lasten oikeuksia

Perusopetusasioissa valvonta on Suomessa pitkälti opetuksen järjestäjän omavalvontaa. Sitä täydentää laillisuusvalvonta, joka käynnistyy tyypillisesti huoltajan tekemällä hallintokantelulla. Systemaattista viranomaisaloitteista valvontaa Suomessa ei perusopetussektorilla ole. Tämä yhdessä väljän, kunnille paljon harkintavaltaa jättävän sääntelyn kanssa, on johtanut siihen, että oppilaiden oikeuksien toteutuminen vaihtelee kunnittain. Esimerkiksi kiusaamiseen puuttumisen, tai erityisen tuen toteutumisen osalta...

Lue lisää >

Lasten uimataito huolettaa – ”pahimmillaan korona-ajalla on kauaskantoisia seurauksia”

Korona-aika sulki monin paikoin uimahallit ja laittoi uimaopetuksen tauolle. Suomen olosuhteissa on tärkeää oppia toimimaan vedessä ja tarvittaessa myös osata auttaa kaveria. Tänä vuonna hukkumistapaturmissa on menehtynyt poikkeuksellisen moni. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on valmistellut koulujen käyttöön uuden vesi- ja jääturvallisuuden oppimiskokonaisuuden LähiTapiolan tuella. Tuhansien järvien luvattu maa ja meren ympäröimä...

Lue lisää >

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tukevat oppivelvollisia – uudistuksessa tarvitaan myös opiskeluhuoltoa ja mielenterveyspalveluja

Historiallinen uudistus saavutti koulupolun, mutta riittääkö oppivelvollisille tarjottava tuki ja ohjaus vähentämään koulutuksen keskeyttämistä? Oppivelvollisuuden laajentumisen tavoitteet saavutetaan vain, jos tukea ja ohjausta on tarjolla sitä tarvitseville. Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n kyselyn mukaan koulutuksen keskeyttäneet nuoret olisivat kaivanneet enemmän tukea ja ohjausta opinnoissa. Into – etsivä nuorisotyö ja...

Lue lisää >

Väitös: Nuorten hyvinvointioppiminen edellyttää yksilöllisten lähtökohtien huomioimista arjen kohtaamisissa

KM Lauri Lantela perehtyy väitöstutkimuksessaan nuorten hyvinvointioppimiseen ja siihen, miten sitä voidaan kouluissa edistää osallisuutta ja toimijuutta tukemalla. Tulokset ovat hyödynnettävissä esimerkiksi lapsi-, nuori- ja perhepalveluiden uudistamistyössä, jossa koulun rooli hyvinvoinnin tukijana on keskeinen.  Koulumaailma on jatkuvassa muutoksessa, mutta sen yksi keskeinen päätehtävä on pysynyt ennallaan: lasten ja nuorten hyvinvoinnin...

Lue lisää >

Lapset ovat menettäneet yli kolmanneksen kouluvuodestaan koronapandemialle

Koulujen sulkemiset ja etäopiskelun haasteet ovat johtaneet maailmanlaajuisesti yhteensä 112 miljardin koulupäivän menetykseen. Erot sekä maiden välillä että niiden sisällä ovat hälyttäviä. Maailman lapset ovat menettäneet koronavuoden aikana keskimäärin 74 päivää koulutuksestaan, koska koulut ovat olleet suljettuina eikä etäopiskelu ole ollut kaikille mahdollista. Tämä on yli kolmanneksen tavallisesta, 190 päivän...

Lue lisää >