Testi viiden vuoden välein riittää ehkäisemään kohdunkaulasyöpää

Suomen Syöpärekisterin uusi tutkimus selvitti papa- ja HPV-testaamisen kohdunkaulasyöpää ehkäisevää vaikutusta. Tutkimus valottaa ensimmäistä kertaa laajalti myös kansallisen seulontaohjelman ulkopuolisten testien merkitystä syöpäriskin pienentämisessä. Kansallisen kohdunkaulasyövän seulontaohjelman ulkopuolella on pitkään tehty runsaasti papa- ja HPV-testejä, vaikka niiden vaikuttavuudesta kohdunkaulasyövän ehkäisyssä on ollut vain vähän tutkimustietoa. Suomen Syöpärekisterin tuoreen tutkimuksen perusteella...

Lue lisää >

Uusi mielenterveyspalveluiden toimintamalli voi vähentää yli miljoonaa sairaspäivää ja tuoda yhteiskunnalle 390 miljoonan euron säästöt – tarvitaan vielä poliittinen päätös

HUSin koordinoima kaikkien yliopistosairaaloiden yhteinen Terapiat etulinjaan -hanke on rakentanut uuden toimintamallin vallitsevan mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi. Esitetty malli toteuttaa terapiatakuun ja alentaa merkittävästi mielenterveyshäiriöistä yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. Terapiat etulinjaan nimeä kantava toimintamalli on tarkoitettu vuoden 2023 alussa aloittavien hyvinvointialueiden mielenterveyspalveluiden perustaksi. Mallin käyttöönotto vähentäisi arviolta 1,1 miljoonaa sairaspäivää vuodessa sekä toisi yhteiskunnalle...

Lue lisää >

Lieviä kohdunkaulasyövän seulontatuloksia kannattaa seurata pitkään

Herkän HPV-testin käyttöönotto ensisijaisena tutkimusmenetelmänä on johtanut ylidiagnostiikan lisääntymiseen kohdunkaulasyövän seulonnassa. Positiivisen HPV-testituloksen saaneet kannattaa kutsua kahdesti seurantatestiin kohdunkaulasyövän seulonnassa, mikäli papakokeessa ei ilmene solumuutoksia, osoittaa Suomen Syöpärekisterin tutkimus. Tällä tavoin pystyttäisiin hieman hillitsemään seulonnassa aiempaa herkemmän testimenetelmän vuoksi ilmenevää ylidiagnostiikkaa. – Tällä hetkellä kohdunkaulasyövän seulonnan asiantuntijaryhmä Suomessa suosittaa yhtä...

Lue lisää >

Miehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin naiset, kun palkansaajia vertaillaan – myös ammattiryhmien välillä on eroja

Kaikilla avosairaanhoidon sektoreilla palkansaajamiehet käyttävät vähemmän terveyspalveluita kuin palkansaajanaiset, riippumatta siitä, tarkastellaanko yksittäistä sektoria vai kokonaisuutta. Myös ammattiryhmien välillä on eroja: asiantuntijat ja työntekijät käyttävät terveyspalveluita useammin kuin johtajat ja erityisasiantuntijat. Kaiken kaikkiaan sekä naisilla että miehillä terveyspalveluiden käyttö on asiantuntijoilla ja pääosin myös työntekijäammateissa yleisempää kuin johtajilla ja erityisasiantuntijoilla,...

Lue lisää >

Lihastautiliitto 50 vuotta – puoli vuosisataa harvinaissairauksien tiedontarpeen parissa

Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta yhdenvertaiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Liiton keskeisiä toimintamuotoja ovat lihastautia sairastavien oikeuksien edistäminen, tiedon jakaminen sekä neuvonta, ohjaus ja tuki lihastauteihin liittyen. Tiedon jakaminen on ollut alusta saakka tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan viettävän Lihastautiliiton ydintoimintaa. Tiedon tarpeet ovat vuosien varrella...

Lue lisää >

Eurooppalaisilla tulisi olla terveystietonsa saatavilla missä tahansa EU-maassa

Terveystietoalue tuo mahdollistavat periaatteet eurooppalaisten oikeuksille omiin terveystietoihinsa. Euroopan terveysministerit käsittelevät ensi viikon EPSCO-kokouksessaan komission asetusehdotusta Euroopan yhteisestä terveystietoalueesta. Komission hiljattain antaman asetusehdotuksen tavoitteena on tuoda yhteiset periaatteet terveystietojen sujuvalle liikkumiselle. Parhaimmillaan terveystietoalue mahdollistaisi eurooppalaisille sen, että jokaisen omat terveystiedot ovat saatavilla missä tahansa EU-jäsenmaassa. Tämä on merkittävä etu esimerkiksi...

Lue lisää >

Psoriviikolla 4.–10.4. muistutetaan: Vertaistukea tarvitaan terveyspalveluiden rinnalle

Psoriviikkoa vietetään 4.–10.4. Viikon pääteemana on vertaistuki, joka on pitkäaikaissairautta sairastavalle ensiarvoisen tärkeää ja täydentää sosiaali- ja terveyspalveluita.  Psoriviikko on psoriasisyhdistysten oma teemaviikko, jolloin paikalliset psoriasisyhdistykset järjestävät toimintaa ja tuovat esiin vertaistuen merkitystä. Tänä vuonna vertaistukea tarjotaan erityisesti kulttuurin keinoin.  Psoriasis on tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, joka oireilee iholla ja nivelissä sekä...

Lue lisää >

Muutoksia tartuntatautipäivärahan myöntämiseen

Kerromme tällä sivulla ajankohtaisista terveyteen liittyvistä asioista. Tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä, vaan sitä voi saada myös muunlaisen terveydenhuollon todistuksen perusteella. Lisäksi tartuntatautipäivärahan hakuaikaa on pidennetty 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Sairausvakuutuslakiin tehdyn väliaikaisen muutoksen myötä tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntatautilääkärin tekemään päätöstä työstä poissaolosta,...

Lue lisää >

Roosa nauha -keräyksellä ennätystulos: lähes 5 miljoonaa euroa syöpätutkimukselle

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys saavutti ennätystuloksen. Keräys sai viime syksyn aikana kokoon kotimaiselle syöpätutkimukselle 4,9 miljoonaa euroa. Keräyksen tuotoilla tuetaan laajasti eri syöpien tutkimusta. Keräyksen teemana oli tällä kertaa suolistosyövät. Suomalaiset rikkoivat jälleen rajoja Roosa nauha -keräyksen tukijoina. Keräyksen tulos on yli puoli miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna ja ylitti reilusti...

Lue lisää >

Tyypillinen seksuaalineuvonnan asiakas on alle 30-vuotias nainen pääkaupunkiseudulta

Sexpon maksuttomalle ja valtakunnalliselle seksuaalineuvonnalle on tarvetta.  ”Neuvonnan tyypillinen asiakas on alle 30-vuotias nainen, joka asuu pääkaupunkiseudulla. Hän ottaa yhteyttä koska intiimit ihmissuhteet mietityttävät”, kertoo vastaava neuvoja Sari Hälinen.  ”Aikuisasiakkaat kysyvät erityisesti seksistä, halusta ja haluttomuudesta. Muita toistuvia teemoja olivat erektiokyky ja seksitaudit. Monilla aikuisilla seksuaalisuuteen liittyvät pulmat voivat aiheuttaa ahdistuksen...

Lue lisää >