Psoriviikolla 4.–10.4. muistutetaan: Vertaistukea tarvitaan terveyspalveluiden rinnalle

Psoriviikkoa vietetään 4.–10.4. Viikon pääteemana on vertaistuki, joka on pitkäaikaissairautta sairastavalle ensiarvoisen tärkeää ja täydentää sosiaali- ja terveyspalveluita. 

Psoriviikko on psoriasisyhdistysten oma teemaviikko, jolloin paikalliset psoriasisyhdistykset järjestävät toimintaa ja tuovat esiin vertaistuen merkitystä. Tänä vuonna vertaistukea tarjotaan erityisesti kulttuurin keinoin. 

Psoriasis on tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, joka oireilee iholla ja nivelissä sekä kasvattaa riskiä muihin sairauksiin. Sairaus on tyypillisesti aaltoileva: paremmat ja huonommat jaksot vuorottelevat. 

– Psoriasikseen tulee olla saatavilla tehokasta, oikea-aikaista hoitoa ja kuntoutusta, jotta sairastavan työ- ja toimintakyky pysyisivät mahdollisimman hyvinä. Sen lisäksi kaikilla sairastavilla tulisi olla myös mahdollisuus vertaistukeen, toteaa Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman

Psoriasis voi kuormittaa sitä sairastavaa sekä fyysisesti, psyykkisesti että sosiaalisesti. Näkyvät iho-oireet saattavat heikentää itsetuntoa ja aiheuttaa sosiaalista eristäytymistä. Moni saa apua psoriasisyhdistysten tarjoamasta vertaistuesta: Oireita ei tarvitse selittää muille eikä sairastava jää psoriasiksen kanssa yksin. 

– Psoriasisyhdistysten rooli on huomioitava myös sote-uudistuksessa, sillä hyvinvointialueet eivät itse pysty tarjoamaan vertaistukea. Yhdistykset täydentävät muillakin tavoilla julkisia palveluita, sillä ne järjestävät esimerkiksi liikuntaryhmiä ja tarjoavat tietoa sairaudesta, Bäckman huomauttaa. 

Psoriasisyhdistykset järjestävät Psoriviikolla paljon toimintaa, kuten runojoogaa, vertaistukitapaamisia, hierontaa ja luentoja. Lisäksi yhdistykset jakavat tietoa ja esittelevät toimintaansa muun muassa sairaaloissa ja messuilla. 

– Psoriviikko on hyvä hetki tutustua omalla alueella järjestettävään toimintaan, Sonja Bäckman kannustaa. 

Psoriasisliitto