Uusi mielenterveyspalveluiden toimintamalli voi vähentää yli miljoonaa sairaspäivää ja tuoda yhteiskunnalle 390 miljoonan euron säästöt – tarvitaan vielä poliittinen päätös

HUSin koordinoima kaikkien yliopistosairaaloiden yhteinen Terapiat etulinjaan -hanke on rakentanut uuden toimintamallin vallitsevan mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi. Esitetty malli toteuttaa terapiatakuun ja alentaa merkittävästi mielenterveyshäiriöistä yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. Terapiat etulinjaan nimeä kantava toimintamalli on tarkoitettu vuoden 2023 alussa aloittavien hyvinvointialueiden mielenterveyspalveluiden perustaksi. Mallin käyttöönotto vähentäisi arviolta 1,1 miljoonaa sairaspäivää vuodessa sekä toisi yhteiskunnalle 390 miljoonan euron säästöt. 

Mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat Suomessa OECD:n mukaan yli 11 miljardia euroa vuodessa. Mielenterveysperustaisten sairaspäivien määrä on kasvussa ylittäen vuonna 2021 KELA:n tilastojen mukaan 5,26 miljoonaa sairaspäivää vuodessa. KELAn tukemien pitkien psykoterapioiden määrä on nelinkertaistunut vuoden 2005 jälkeen ja jonot psykoterapiaan tai psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ovat kasvaneet ennätyspitkiksi. 

Tilanteen korjaamiseksi osana kansallista mielenterveysstrategiaa rakennettiin yhteishankkeessa Terapiat etulinjaan -toimintamalli, joka julkaistiin tänään 2.11. Mielenterveys pelissä -seminaarissa Helsingissä. 

Toimintamalli tuo terveydenhuollon perustasolle vaikuttavat psykososiaaliset hoidot yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaasti koko maahan. Se sisältää laajat digitaaliset omahoitopalvelut Mielenterveystalo.fi -portaalissa, digitaalisen hoitoonohjausjärjestelmän, vaikuttavan porrastetun hoitomallin, laajan valikoiman digituettuja sekä perinteisiä lyhytterapiamuotoja ja hoidon vaikuttavuuden seurannan.  

– Varhaisella ja nopealla hoidolla voidaan ehkäistä ongelmien monimutkaistumista ja kalliin erikoissairaanhoidon tarpeen syntymistä. Ensisijainen hoito useimmille on ripeästi alkava lyhytpsykoterapia tai muu vaikuttava psykososiaalinen hoito. Terapiat etulinjaan toimintamalli siirtää suomalaisten mielenterveyspalveluiden painopistettä perustasolta nopeasti alkaviin hoitoihin Terapiat etulinjaan -hankkeen johtaja, psykiatrian erikoislääkäri ja dosentti Samuli Saarni kertoo. 

– Toimintamallin avulla tavoitellaan noin 1,1 miljoonaa mielenterveysperustaisen sairauspäivän vähenemää vuodessa, mikä tuo itsessään jo 330 miljoonan euron säästöt. Tämän lisäksi pitkien KELA-tuettujen psykoterapioiden tarpeen vähenemä voi tuoda yli 60 miljoonan euron säästöt yhteiskunnalle sekä terapia-asiakkaille, Saarni jatkaa.

Uusi psykososiaalisten hoitojen osaamiskeskus Suomeen

Toimintamalli sisältää uuden kansallisen psykososiaalisten hoitojen osaamiskeskuksen ja alueelliset keskukset yliopistosairaaloiden yhteyteen. Keskuksen tarkoituksena on kehittää psykososiaalisia hoitoja, ylläpitää kansallisia tukipalveluita hyvinvointialueille sekä tukea vaikuttavien terapioiden järjestämisessä.  

– Toimintamalli sekä yhteistyöalueittain toimivat osaamiskeskukset tarjoavat apua hyvinvointialueille, eikä jokaisen hyvinvointialueen tarvitse lähteä keksimään pyörää uudelleen. Toimintamalli tuo sekä hyvinvointialueille säästöä että mahdollistaa nopean terapiaan pääsyn perusterveydenhuollon tasolta, Saarni kertoo.

Lopullinen päätös tehdään hyvinvointialueiden ja valtion yhteistyössä

Terapiat etulinjaan -toimintamallin käyttöönottamiseksi tarvitaan päätökset hyvinvointialueilla osana palvelustrategiaa. Tämän lisäksi myös valtion on tehtävä päätös psykososiaalisten hoitojen osaamiskeskusten perustamisesta, sekä ohjattava noin 5 miljoonan euron rahoitus keskuksille. 

– Uskomme, että jokainen sote-ammattilainen ja aluevaltuutettu on valmis edistämään toimintamallia omalla hyvinvointialueellaan, sillä se tuo säästöä ja parantaa mielenterveyspalveluiden yhdenvartaisuutta sekä laatua. Lisäksi se auttaa tulevien hyvinvointialueiden palveluksessa olevia ammattilaisia heidän työssään. Valtion näkökulmasta noin 5 miljoonan euron rahoitus osaamiskeskuksille on pikkusumma saatuihin hyötyihin nähden, Saarni päättää. 

Ellun Kanat