Lasten ahdistus näyttäytyy itsetuhoisina ajatuksina ja tekoina Apuu-chatissa

Itsetuhoisuus nousee päivittäin esille SOS-Lapsikylän Apuu-chattiin hakeutuvien lasten keskuudessa. Moni kokee, ettei jaksa enää muttei saa apua, vaikka onkin sitä hakenut. Apuu-chatissa näkyy suoraan sekä lasten hätä että palvelujärjestelmän haasteet vastata hätään.

Syksyn aikana Apuu-chatin päivystäjät ovat ottaneet kiireellisesti yhteyttä viranomaisiin yli 110 kertaa. Puolet näistä yhteydenotoista on koskenut lasten itsetuhoisuutta.

”Syys-lokakuussa olemme päivittäin tehneet jatkotoimenpiteitä, joista puolet on liittynyt itsetuhoisiin tekoihin ja ajatuksiin tai itsemurha-aikeisiin”, kertoo Apuu-chatin projektipäällikkö Johanna Virtanen.

Chatin päivystäjät ottavat tapauksesta riippuen yhteyttä hätänumeroon, poliisiin, lastensuojeluun tai koulun oppilashuoltoon.

Yhteydenottoja Apuu-chattiin on tänä vuonna tullut yli 30 000. Sata kertaa päivässä lapset ottavat yhteyttä chattiin kertoakseen aikuiselle hädästään tai huolistaan. Viidesosa yhteydenotoista koskee mielen hyvinvointia.

Myös tuoreimmassa Kouluterveyskyselyssä ilmenee, että monet lapset ja nuoret kärsivät mielenterveysongelmista. Noin 30 prosenttia nuorista tytöistä kertoi vuoden 2021 kyselyssä kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuksesta, mikä on selvää kasvua aikaisempiin vuosiin. Pojilla luku oli noin kahdeksan prosenttia.

Tämä tulee myös selvästi ilmi Apuu-chatissa.

”Moni lapsi tiedostaa tarvitsevansa apua esimerkiksi ahdistukseen ja sen purkautumiseen itsensä satuttamisena, mutta kertoo, että kukaan ei auta”, Virtanen sanoo.

Lapset eivät saa apua

Projektipäällikkö Johanna Virtanen toteaa, että Apuu-chatissa näkyy lapsia, jotka ovat itse motivoituneita avun hakemiseen, mutta eivät sitä saa. Lapset osaavat jopa sanoittaa, että kotikunnan palvelut ovat ruuhkautuneet.

”Lapsilla on kokemusta siitä, että ahdistaa ja on ajatuksia siitä, että ei jaksa enää, mutta kukaan ei auta, vaikka apua on jo pyytänyt. Hätää kärsivä lapsi ei voi odottaa, hän kaipaa nopeita konkreettisia tekoja”, Virtanen sanoo.

Virtanen toteaa, että Apuu-chatista otetaan yhteyttä lasten kotikuntien palveluihin, mutta häntä tuskastuttaa ajatus kuntien ruuhkautuneista palveluista.

”Miten voimme luvata vievämme lapsen asiaa eteenpäin, jos kuntien resurssit eivät riitä?” hän pohtii.

SOS-Lapsikylässä toivotaan, että hyvinvointialueet ja kunnat pystyvät luomaan sellaisen palvelujärjestelmän, joka pystyy vastaamaan lasten tarpeisiin ja hätään.

Sai alkunsa korona-aikana

SOS-Lapsikylä avasi Apuu-chatin kevään 2020 poikkeustilanteessa, kun lapset eivät kohdanneet arjessaan turvallisia aikuisia samalla tavalla kuin normaalisti.

Apuu-chat tarjoaa 7–15-vuotiaille lapsille helpon tavan pyytää apua silloin, kun he kokevat olonsa turvattomaksi tai uhatuksi. Lapset ovatkin löytäneet sinne jo yli 45 000 kertaa.

Chatin kautta päivystäjät ohjaavat lapset tarvittaessa oman kotikuntansa lastensuojelupalvelujen piiriin.

Apuu-chat on auki vuoden jokaisena päivänä, myös jouluna, klo 9–22 osoitteessa apuu.fi.

Apuu-chatin pääyhteistyökumppanina toimii IKEA Suomi. Apuu-chattia tuetaan myös SOS-Lapsikylän tämän vuoden joulukeräyskampanjan tuotoilla.

SOS-Lapsikylä