Rippikoulu vetää yhä – 97 prosenttia seurakuntaan kuuluvista espoolaisnuorista ilmoittautunut riparille


Rippikoulu vetää yhä nuoria. 97 prosenttia kirkkoon kuuluvista Espoossa asuvista nuorista on ilmoittautunut vuoden 2022 rippikouluihin. Etenkin erikoisriparit vetävät puoleensa.      

Espoon seurakuntien rippikouluihin osallistuu ensi vuonna noin 2400 nuorta. Muun muassa erikoisriparit kuten seikkailuripari, pääsiäis- ja lasketteluriparit ovat tulleet nopeasti täyteen.  

− Erikoisrippikoulut ja erilaiset teemat kiinnostavat nuoria, jotka haluavat jotain spesiaalimpaa kuin niin sanotun perusriparin. Riparipaikat mahdollistavat monenlaisia luonto – ja liikuntaelämyksiä, jotka innostavat suurta osaa nuorista, kertoo kasvatuksen asiantuntija Johanna Hirsto Espoon seurakunnista.    

Rippikoululaiset arvioivat rippikoulun kiitettäväksi

Espoon seurakuntien rippikouluihin hakee vuosittain joitakin kymmeniä nuoria, jotka eivät kuulu kirkkoon.  

− Rippikoululla on edelleen vahva asema nuorisokulttuurissa. Viesti siitä, että rippikoulu on hauska ja mielekäs, kulkee nuorten puskaradiossa. Rippikoulun kehittämiseksi on myös seurakunnissa nähty paljon vaivaa. 

Tämän vuoden rippikoululaiset arvioivat rippikoulua Espoossa arvosanalla 9-. Verrattaessa muuhun Suomeen, Espoon seurakuntien rippikoululaisten vastaukset olivat merkitsevästi korkeammat seuraavissa arvioissa. ”Minulla oli hauskaa”, ”Sain uusia ystäviä”, ”Rippikoulussamme oli hyvä yhteishenki” ja ”Opetustilanteet olivat rippikoulussa mielekkäitä”. Myös työntekijät raportoivat merkittävästi positiivisemmin hyvän yhteishengen.   

− Kun nuori saa vaikuttaa rippikoulun sisältöön, hän kokee myös opetuksen mielekkääksi. Korona-aika näkyy ehkä siinä, että kaipuu yhteen tulemiseen on suuri niin nuorilla kuin aikuisilla.

Rippikoulussa jokainen on yhdenvertainen

Espoon rippileireillä myös muun sukupuolisten kokemus rippikoulusta on parantunut merkittävästi vuoden 2018 arviosta 7,9 arvosanaan 8,8. Johanna Hirsto arvioi, että tämä on seurausta seurakuntien aktiivisesta sateenkaarityöstä.  

− On tosi tärkeää, että kaikki nuoret kokevat rippikoulun turvalliseksi. Jokainen nuori on tervetullut rippikouluun. Nuorille kaikkien tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu on olennainen kysymys myös kirkon uskottavuuden kannalta. 

Ilmoittautuminen vuoden 2022 rippikouluihin on päättynyt Espoossa. Yksittäisiä vapaita paikkoja voi vielä kysyä suoraan seurakuntien rippikouluvastaavilta.