Itsenäistyminen ei tarkoita, että nuoren pitää pärjätä yksin

Toisella asteella opiskelevat nuoret kaipaavat edelleen vanhempien tukea ja kannustusta opintojensa aikana. Suomen Vanhempainliiton Chillisti mukana -hanke selvitti yli sadan nuoren toiveita opiskelijoille järjestämissään työpajoissa sekä oppitunneilla vieraillessaan. Syksyn aikana Vanhempainliitossa selvitetään vastavuoroisesti kotiväen näkemyksiä tiettävästi ensimmäisellä toisen asteen opiskelijoiden vanhemmille suunnatulla kyselyllä. 

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä vanhempien lakisääteinen rooli muuttui. Nyt vanhemmat ovat vastuussa oman nuorensa opintojen toteutumisesta siihen asti, kunnes nuori on täysi-ikäinen. Toisella asteella oman nuoren opintojen seuraaminen on kuitenkin haastavaa; kodit eivät saa riittävästi tietoa opintojen tavoitteista ja edistymisestä voidakseen keskustella opinnoista nuoren kanssa. Osa nuorista kokee, että vanhemmat eivät ole heidän edistymisestään kiinnostuneita tai vaativat heiltä liikaa.  

Toisella astella nuorilta odotetaan itsenäistä otetta ja vastuunkantoa. Chillisti mukana -hankkeen asiantuntijat muistuttavat, että itsenäistyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nuoren pitäisi pärjätä yksin. Luotettavia ja turvallisia aikuisia tarvitaan.   

”Vanhemman on kuitenkin hankala olla tukena ja ottaa opintoja puheeksi nuoren kanssa, jos opintojen sisältö ja rakenne ovat vanhemmalle vieraita eikä hän saa ajantasaista tietoa opintojen etenemisestä. Toisaalta opettajilta voi jäädä paljon merkittävää tietoa saamatta, jos yhteyttä kotiin ei ole. Toimintakulttuuria ja viestintää on oppilaitoksissa kehitettävä, jos haluamme aidosti edistää nuorten hyvinvointia, motivoida ja auttaa heitä pärjäämään opinnoissa”, sanoo Chillisti mukana -hankkeesta yhteisötyön asiantuntija Ville Koikkalainen. 

”Erityisesti ammatillisella puolella vanhempia tavoitetaan heikosti. Kun oppilaitos ymmärtää vanhempien osallisuuden merkityksen ja osaa viestiä heille aktiivisesti ja selkeästi, muutosta parempaan alkaa tapahtua”, Koikkalainen tietää. 

Toisen asteen opiskelijoiden vanhemmille suunnattu Vanhempien barometri  

Vanhempien osallisuutta vahvistetaan Chillisti mukana -hankkeen aikana mm. kotiväen illoissa, joissa vanhempia on tavoitettu jo mukavasti. Kotiväen näkemyksiä tullaan tänä syksynä keräämään myös Vanhempainliiton kyselyllä. Kysely on liiton ensimmäinen toisen asteen opintoja suorittavien nuorten vanhemmille suunnattu barometri. Aiemmin Vanhempainliitto on tehnyt vastaavia kyselyitä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevien lasten vanhemmille.  

”Toisen asteen opiskelijoiden vanhemmat ovat toistaiseksi tutkimaton kohde. Tarvitsemme lisää tietoa heidän odotuksistaan ja toiveistaan, jotta voimme kehittää kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä oikeaan suuntaan, nuorten parhaaksi”, toisen asteen koulutuksen asiantuntija Minna Palmu Vanhempainliitosta toteaa. ”Toivomme, että kyselymme tavoittaa vanhemmat ja saamme tietoa, joka auttaa erityisesti oppilaitoksia kehittämään kotien kanssa tehtävää yhteistyötä.”  

Suomen Vanhempainliitto