Itsenäistyminen ei tarkoita, että nuoren pitää pärjätä yksin

Toisella asteella opiskelevat nuoret kaipaavat edelleen vanhempien tukea ja kannustusta opintojensa aikana. Suomen Vanhempainliiton Chillisti mukana -hanke selvitti yli sadan nuoren toiveita opiskelijoille järjestämissään työpajoissa sekä oppitunneilla vieraillessaan. Syksyn aikana Vanhempainliitossa selvitetään vastavuoroisesti kotiväen näkemyksiä tiettävästi ensimmäisellä toisen asteen opiskelijoiden vanhemmille suunnatulla kyselyllä.  Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä vanhempien lakisääteinen rooli muuttui. Nyt vanhemmat ovat...

Lue lisää >

Seksuaalinen kiinnostus itseään merkittävästi nuorempiin lapsiin voi herätä jo nuoruudessa: “Emme voi kääntää selkäämme heille.”

Nuoret, joilla on seksuaalinen kiinnostus itseään merkittävästi nuorempiin lapsiin, tarvitsevat tukea varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia ja jopa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Riski rikokseen voi kasvaa, jos nuori ei saa oikea-aikaista ammattiapua ja jää yksin ajatustensa kanssa. Pelastakaa Lasten uusi opas tarjoaa ammattilaisille työkaluja vaikean aiheen käsittelyyn.  Tutkimusten valossa lapsikohteinen...

Lue lisää >

Nuorisotyöntekijät ovat huolissaan nuorten vihapuheesta ja väkivaltaisesta radikalisoitumisesta

Pelastakaa Lasten uudessa raportissa selvitettiin nuorten keskuudessa ilmenevää ekstremismiä ja vihapuhetta. Nuorisotyöntekijöistä lähes puolet kertoi kohdanneensa nuorten parissa väkivaltaista radikalisoitumista tai ekstremismiä ja selkeästi suurin osa kertoi kohdanneensa vihapuhetta.   Pelastakaa Lasten tuoreessa Nuorisotyöntekijöiden silmin: ekstremismi ja vihapuhe Suomessa -raportissa 68 % kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijöistä sanoo, että on huolissaan tai jokseenkin huolissaan nuorista alueellaan. Huoli liittyy etenkin...

Lue lisää >

Nuorten rokotekriittisyys yhteydessä omiin kokemuksiin korona-ajalta

Nuorisotutkimusverkostossa selvitettiin 15–24-vuotiaiden nuorten asenteita koronarokotuksia ja –rajoituksia kohtaan loka-marraskuussa 2021 toteutetulla kyselytutkimuksella. Tiedonkeruun aikaan koronapassi oli vastikään otettu käyttöön Suomessa. Erityisesti sosiaalisessa mediassa levisi paljon kriittistä ja jopa virheellistä tietoa koronarokotuksista. Nuorten käsityksiä rokotuksista ja koronapassista -kirjoituksessa tarkastellaan, mitkä tekijät ja näkemykset olivat yhteydessä koronarokotteesta kieltäytymiseen ja kriittisyyteen koronapassia kohtaan. Vastaajista...

Lue lisää >

Rippikoulu vetää yhä – 97 prosenttia seurakuntaan kuuluvista espoolaisnuorista ilmoittautunut riparille

Rippikoulu vetää yhä nuoria. 97 prosenttia kirkkoon kuuluvista Espoossa asuvista nuorista on ilmoittautunut vuoden 2022 rippikouluihin. Etenkin erikoisriparit vetävät puoleensa.       Espoon seurakuntien rippikouluihin osallistuu ensi vuonna noin 2400 nuorta. Muun muassa erikoisriparit kuten seikkailuripari, pääsiäis- ja lasketteluriparit ovat tulleet nopeasti täyteen.   − Erikoisrippikoulut ja erilaiset teemat kiinnostavat...

Lue lisää >

Kesyyntyykö villi nuorisotyö?

Tutkimusprofessori emeritus Tommi Hoikkalan kokoama teos Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja ilmestyi Jyväskylässä tänään perjantaina 19.11. Kirjan keskeinen teesi on, että nuorisoala painottuu ja jossain jopa imeytyy kohdennetuksi nuorisotyöksi. Samalla ennalta ehkäisevän ja korjaavan työn raja on huokoistunut. Alueellinen tilatyö, nuorisotyön perinteinen perusta, on vaivihkaa häviämässä. Se ei kuitenkaan katoa vaan löytää...

Lue lisää >

Tervetuloa mukaan viettämään Nuorisotyön viikkoa!

Nuorisotyön viikkoa vietetään tällä viikolla! Viikon aikana nostetaan valtakunnallisesti esille nuorisotyöntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja seurakuntien tekemää arvokasta työtä nuorten hyväksi. Tänä vuonna Nuorisotyön viikon teema on hyvinvointi nuorisoalalla. Poimi itsellesi ja organisaatiollesi sopivat tavat osallistua nuorisoalan yhteiseen viikkoon:  1.  Viesti ja vaikuta Nuorisotyöllä tavoitellaan nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, sosiaalista vahvistamista, nuorten kasvun...

Lue lisää >

Nuorten mielialaoireisiin varhaista apua suoraan kouluilta

Nuorten psyykkinen oireilu lisääntyy jatkuvasti ja mielenterveyden häiriöt ovatkin tällä hetkellä nuorten merkittävin terveysongelma. Nuoruusikäisistä eli 13-18-vuotiaista jopa 20 % oireilee pääosin masennus- ja ahdistusoirein. Siun soten alueella käytössä oleva IPC-menetelmä antaa työkalun työkaluja työntekijöille ja apua nuorille. Syksyllä 2020 Siun soten alueella on otettu käyttöön IPC, interpersonal counselling, interpersoonallinen eli ihmisten välisiin suhteisiin...

Lue lisää >

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tukevat oppivelvollisia – uudistuksessa tarvitaan myös opiskeluhuoltoa ja mielenterveyspalveluja

Historiallinen uudistus saavutti koulupolun, mutta riittääkö oppivelvollisille tarjottava tuki ja ohjaus vähentämään koulutuksen keskeyttämistä? Oppivelvollisuuden laajentumisen tavoitteet saavutetaan vain, jos tukea ja ohjausta on tarjolla sitä tarvitseville. Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n kyselyn mukaan koulutuksen keskeyttäneet nuoret olisivat kaivanneet enemmän tukea ja ohjausta opinnoissa. Into – etsivä nuorisotyö ja...

Lue lisää >

Väitös: Nuorten hyvinvointioppiminen edellyttää yksilöllisten lähtökohtien huomioimista arjen kohtaamisissa

KM Lauri Lantela perehtyy väitöstutkimuksessaan nuorten hyvinvointioppimiseen ja siihen, miten sitä voidaan kouluissa edistää osallisuutta ja toimijuutta tukemalla. Tulokset ovat hyödynnettävissä esimerkiksi lapsi-, nuori- ja perhepalveluiden uudistamistyössä, jossa koulun rooli hyvinvoinnin tukijana on keskeinen.  Koulumaailma on jatkuvassa muutoksessa, mutta sen yksi keskeinen päätehtävä on pysynyt ennallaan: lasten ja nuorten hyvinvoinnin...

Lue lisää >