Gradia helpottaa hoitajapulaa kouluttamalla lähihoitajia etäopetuksena

Gradiassa alkaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutus, jossa ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan sekä sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnot on mahdollista suorittaa etäopintoina. Opiskelutapoja monipuolistamalla pyritään helpottamaan työvoimapulasta kärsivien alojen tilannetta ja luomaan työllistymismahdollisuuksia koko Keski-Suomeen. Etäopiskelua painottava toteutustapa mahdollistaa lähihoitajan ammattiin opiskelun kotipaikkakunnalta käsin.

Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa opiskelijoille laaja-alaiset työelämävalmiudet. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla ei vielä ole ammatillista perustutkintoa sekä työelämässä uutta suuntaa etsiville.

”Tämä vaihtoehto sopii erittäin hyvin esimerkiksi alan vaihtoa suunnitteleville sekä erilaisiin elämäntilanteisiin, jolloin tarvitaan etäopiskelun tuomaa joustoa”, sanoo koulutuspäällikkö Sanna Salo.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aikaisempi ammattitaito ja työkokemus. Opiskelun kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen pohjalta yksilöllisesti. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla.

”Etätoteutuksen ansiosta meillä voi nyt opiskella, vaikka asuisi kauempana oppilaitoksesta. Työelämässä oppiminen voidaan järjestää opiskelijan kotipaikkakunnalla esimerkiksi kotihoidon tai palveluasumisen työympäristöissä”, Salo toteaa.

Tutkinnon voi suorittaa myös työvoimakoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä.

Opiskelua kotoa käsin

Lähihoitajakoulutuksen etäopiskelua painottava toteutustapa on uusi koulutuspilotti Gradiassa. Oppiminen tapahtuu klo 8–16 välillä ohjatusti etäyhteydellä. Opiskelija tarvitsee opiskelua varten tietokoneen ja toimivan nettiyhteyden, muita tietoteknisiä osaamisvaatimuksia ei ole. Etäopetusta järjestetään pakollisten opintojen lisäksi ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen sekä sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisaloihin suuntautuville. Muutamat käytännön harjoituksia sisältävät lähiopetuspäivät järjestetään Gradia Jyväskylän Kukkulan kampuksella.

Haku koulutukseen käynnistyy lokakuun puolivälissä ja opinnot alkavat helmikuussa 2022.