Kanta-palvelujen painopisteet vuodelle 2022 on vahvistettu

Kanta-palvelut laajenevat ja monipuolistuvat asiakkaiden tarpeiden ja lainsäädännön kehittymisen myötä. Vuonna 2022 painottuvat Omakanta, lääkitystiedot ja sosiaalihuollon käyttöönotot. Kehittämisessä huomioidaan sote-uudistuksen tuomat tietotarpeet sekä tietosisältöjen hyödyntäminen toisiokäyttöön ja tietojohtamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kela ovat julkaisseet Kanta-palvelujen painopisteet vuodelle 2022. Kanta-palvelujen kehittäminen on osa laajempaa sote-alan...

Lue lisää >

Tyypin 2 diabeteslääkkeiden omavastuun korotus lisäsi toimeentulotuen maksusitoumuksen käyttöä

Tutkimus osoittaa, että vuoden 2017 omavastuukorotus lisäsi toimeentulotuen maksusitoumuksen käyttöä tyypin 2 diabeteslääkkeiden ostamisessa. Korvaustason alentaminen näyttää kasvattaneen potilaiden lääkelaskua. Tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävien lääkkeiden korvaustasoa insuliineja lukuun ottamatta alennettiin vuonna 2017. Eduskunta edellytti, että muutoksen vaikutuksia sekä diabeteslääkkeiden että toimeentulotuen käyttöön seurataan. Kelan rekistereihin perustuva tutkimus osoitti, että...

Lue lisää >