Tyypin 2 diabeteslääkkeiden omavastuun korotus lisäsi toimeentulotuen maksusitoumuksen käyttöä

Tutkimus osoittaa, että vuoden 2017 omavastuukorotus lisäsi toimeentulotuen maksusitoumuksen käyttöä tyypin 2 diabeteslääkkeiden ostamisessa. Korvaustason alentaminen näyttää kasvattaneen potilaiden lääkelaskua.

Tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävien lääkkeiden korvaustasoa insuliineja lukuun ottamatta alennettiin vuonna 2017. Eduskunta edellytti, että muutoksen vaikutuksia sekä diabeteslääkkeiden että toimeentulotuen käyttöön seurataan.

Kelan rekistereihin perustuva tutkimus osoitti, että toimeentulotuen maksusitoumuksen käyttö yleistyi vuonna 2017 tyypin 2 diabeteslääkkeiden ostamisessa enemmän kuin vertailuryhmässä.

Vuonna 2016 tyypin 2 diabeteslääkkeiden ostajista noin 2 prosenttia käytti toimeentulotuen maksusitoumusta. Vuonna 2017 luku kasvoi noin 4 prosenttiin. Kun henkilöiden taustaominaisuudet ja muiden samanaikaisten tekijöiden vaikutus otettiin huomioon, maksusitoumuksella ostaneiden osuus kasvoi 0,8–0,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vertailuryhmässä.

– Taustalla on todennäköisesti tyypin 2 diabeteslääkkeiden omavastuiden korotus. Havaintotutkimukseen liittyy kuitenkin aina epävarmuutta, eikä muiden eroa selittävien syiden olemassaoloa voida koskaan täysin sulkea pois, tutkijat kirjoittavat Kelan Tutkimusblogissa.

Kela