Seksuaalinen kiinnostus itseään merkittävästi nuorempiin lapsiin voi herätä jo nuoruudessa: “Emme voi kääntää selkäämme heille.”

Nuoret, joilla on seksuaalinen kiinnostus itseään merkittävästi nuorempiin lapsiin, tarvitsevat tukea varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia ja jopa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Riski rikokseen voi kasvaa, jos nuori ei saa oikea-aikaista ammattiapua ja jää yksin ajatustensa kanssa. Pelastakaa Lasten uusi opas tarjoaa ammattilaisille työkaluja vaikean aiheen käsittelyyn. 

Tutkimusten valossa lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus voi alkaa jo nuorella iällä. Jos nuorella on itseään merkittävästi nuorempiin lapsiin kohdistuvia seksuaalisia ajatuksia, pelko seksuaaliväkivaltaan syyllistymisestä tai pelko yhteiskunnan torjunnasta voivat estää nuorta hakemasta apua.  

“Tarjoamalla tietoa ja tukea nuorille, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu pienempiin lapsiin, ennaltaehkäistään lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Mitä varhaisemmassa vaiheessa voimme tukea nuorta, sen parempi. Jos nuori jää ajatustensa kanssa yksin, vaarana on myös, että nuori hakee tietoa ja vertaistukea esimerkiksi netin eri yhteisöistä, joissa saatetaan vähätellä seksuaalirikoksen vaikutusta lapseen tai jopa kannustaa rikoksen tekemiseen”, sanoo Pelastakaa Lasten Nettivihjeen erityisasiantuntija Tanja Simola

Lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus on haastava asia. Jos nuori kamppailee ajatustensa kanssa yksin, se voi aiheuttaa masennuksen ja yksinäisyyden tunteita sekä johtaa sosiaaliseen eristyneisyyteen. Myös itsetuhoisuuteen liittyvät ajatukset voivat lisääntyä ja riski kasvaa, että nuori kohdistaa lapseen seksuaaliväkivaltaa. 

“Jokaisella nuorella on oikeus hyvään elämään. Emme voi kääntää selkäämme niille nuorille, joilla on seksuaalisia ajatuksia itseään merkittävästi nuoremmista lapsista. Toisin kuin usein ajatellaan, monet, joilla on lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus, eivät koskaan syyllisty lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen. Etenkin, jos tarjolla on ulkopuolista apua sitä tarvitseville”, Tanja Simola sanoo. 

Jokaisella nuorella on oikeus seksuaalikasvatukseen, johon kuuluu seksuaalisuuden puheeksi ottaminen nuoren kanssa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisen vastuulla on ottaa seksuaalisuus puheeksi nuoren kanssa ja antaa mahdollisuus kysyä ja pohtia seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Ammattilaisten tietoisuutta ilmiöstä tulee lisätä, jotta he osaavat tukea ja auttaa tällaisia asioita pohtivia nuoria. Tähän tarpeeseen Pelastakaa Lasten uusi ammattilaisille suunnattu opas vastaa. 

Pelastakaa Lapset ry