Partiotoiminnan suosio on säilynyt koronasta huolimatta – huoltajilta kiitosta turvallisesta toiminnasta

Koronapandemia on vaikuttanut myös partiotoimintaan ja sen toteuttamiseen jo kokonaisen vuoden. Pääkaupunkiseudulla on ehditty kokeilla toiminnan järjestämistä niin etänä, kokonaan ulkona kuin pelkästään pienryhmissä harrastaen. Huoltajille suunnattuun kyselyyn vastanneista suuri osa piti korona-ajan partiotoimintaa hyvänä tai erinomaisena ja koki, että sillä on ollut positiivisia vaikutuksia huollettavan hyvinvointiin. Korona ei ole myöskään vaikuttanut partioharrastajien määrään: jäsenmaksun maksaneita oli pääkaupunkiseudulla helmikuun lopussa jopa 500 enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Partiolaiset siirtyivät maaliskuussa 2020 ensimmäisten harrastusten joukossa etätoimintaan, eli partiotoiminta on jatkunut lähes keskeytyksettä koko korona-ajan. Sosiaaliset kontaktit ovat lapsille ja nuorille tärkeitä myös poikkeusoloissa, joten olemme muokanneet ja kehittäneet toimintaa tarpeen mukaan, kulloinkin voimassa olevat rajoitukset ja suositukset huomioiden.

Palautetta partiotoiminnasta korona-aikana
(n=1491)

Toteutimme maaliskuun 2021 alussa huoltajille kyselyn siitä, miten korona-ajan partiotoiminta on pääkaupunkiseutulaisissa perheissä koettu. Kysely lähetettiin 9 000 huoltajalle ja saimme lähes 1 500 vastausta. Kyselyyn tuli vastauksia kaikista toiminta-alueemme kaupungeista. Yli 70 prosenttia vastaajista oli sudenpentujen ja seikkailijoiden (7–12-vuotiaiden partiolaisten) huoltajia.

Suuri osa vastaajista piti korona-ajan partiotoimintaa hyvänä tai erinomaisena ja koki, että sillä on ollut positiivisia vaikutuksia huollettavan hyvinvointiin. Partiolippukuntien eli partion paikallisyhdistysten vapaaehtoiset saivat paljon kiitosta siitä, että he ovat näinä raskaina aikoinakin jaksaneet järjestää lapsille ja nuorille toimintaa.

82% vastaajista piti toimintaa hyvänä tai erinomaisena
72% vastaajista koki, että partiotoiminnalla oli positiivisia vaikutuksia huollettavan hyvinvointiin
21 vastaajaa kertoi huollettavansa altistuneen koronavirukselle partiossa
0 vastaajaa kertoi huollettavansa saaneen koronavirustartunnan partiossa

Yli 90 prosenttia vastaajista kertoi huollettavansa osallistuneen korona-aikana ulkona järjestettyyn viikkotoimintaan. Yli puolet huollettavista oli osallistunut etätoimintaan, kolmannes viikkotoimintaan sisätiloissa, neljännes päiväretkille ja viidennes yön yli kestävälle retkelle. Noin 10 prosenttia huollettavista oli osallistunut partiotaitokilpailuihin ja 5 prosenttia muihin partiotapahtumiin. Vain 3 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän huollettavansa ei ollut osallistunut vuoden aikana mihinkään toimintaan.


Yhdessä tekeminen ja luonnossa toimiminen kiinnostavat

Monipuolinen partiotoiminta on pystynyt tarjoamaan yhteistä tekemistä ja elämyksiä myös poikkeusaikana. Ulkona järjestettävä toiminta on koettu turvalliseksi ja esimerkiksi retkeilytaitojen oppiminen kiinnostaa lasten ja nuorten lisäksi myös aikuisia. Korona-aika ei ainakaan toistaiseksi ole aiheuttanut partiossa jäsenkatoa: pääkaupunkiseudulla jäsenmaksun maksaneita oli helmikuun lopussa noin 500 enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

”Kekseliäät vapaaehtoisemme ovat kehittäneet vuoden aikana useita erilaisia tapoja harrastaa partiota myös etänä”, iloitsee Pääkaupunkiseudun Partiolaisten puheenjohtaja Matti Mannonen. Verkkokokoussovellusten välityksellä pidettyjen kokousten lisäksi tarjolla on ollut muun muassa erilaisia virtuaalisia tai oman asuinalueen maastoon rakennettuja omatoimirastiratoja ja erilaisia haastetehtäviä.

Tällä hetkellä alle 12-vuotiaiden viikkotoiminta järjestetään kokonaan ulkona tai etäkokoontumisina. Yli 12-vuotiaat kokoontuvat vain etäyhteyksien välityksellä. ”Partio harrastusyhteisönä on kaikenikäisille tärkeä osa omaa sosiaalista verkostoa ja sen merkitys on korostunut entisestään poikkeusaikana. Siksi olemme kannustaneet partiolippukuntia järjestämään etäkokoontumisten lisäksi ulkona tapahtuvaa toimintaa aina, kun rajoitukset sen vain ovat sallineet”, Mannonen kertoo.

Partion voi aloittaa minkä ikäisenä tahansa ja myös aikuiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Aikuisia vapaaehtoisia tarvitaan mahdollistamaan lasten ja nuorten harrastaminen. Valtakunnallisella partioviikolla 19.–25.4. järjestetään myös aikuisille suunnattuja etätapahtumia, joissa pääsee tutustumaan partioon partiolaisten kanssa. Muun muassa Maailman 9. nopeimmista partiotaitokilpailuista (etätoteutus) ja Tervetuloa partioon -koulutuksesta löytyy lisätietoa osoitteessa www.päpa.fi/partioviikko.