Jokaiselle lapselle ilmainen mahdollisuus harrastaa koululla iltapäivisin

Liian moni lapsi joutuu olemaan pitkiä päiviä yksin kotona vanhempien ollessa töissä. Lapset liikkuvat liian vähän ja yhä useamman lapsen iltapäivä kuluu pelatessa tietokonepelejä. Tällä kehityksellä on kalliit ja pitkäkantoiset vaikutukset yhteiskunnassa. Liikunta- ja urheiluyhteisö haluaa asiaan muutoksen.  Investoiminen ensi hallituskaudella 30 miljoonaa euroa Harrastamisen Suomen malliin lisäisi lasten päivittäistä...

Lue lisää >

Partioparlamentaarikot Partioviikolla: Mielekkäät harrastukset ja vapaa-ajan yhteisöt voimauttavat lapsia ja nuoria toimimaan

Viime vuosien kriisit ovat koetelleet lasten ja nuorten hyvinvointia kovemmin kuin vuosikymmeniin. Monella lapsella ja nuorella on tahtoa tarttua toimeen ja rakentaa toivomaansa tulevaisuutta. Hyödyllisten taitojen ohella harrastuksien yhteisöllisyys luo hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Partioparlamentaarikot jättävät kirjallisen kysymyksen lasten ja nuorten harrastamisen kokonaisvaltaisesta edistämisestä ja toivovat eduskuntaan ajankohtaiskeskustelua lasten ja...

Lue lisää >

Harrastamisen Suomen mallin hyvät käytänteet jakoon

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen verkkosivusto harrastamisensuomenmalli.fi on avattu. Sivuston tarkoituksena on välittää ajankohtaista tietoa Harrastamisen Suomen mallista sekä jakaa hyviä käytänteitä mallissa mukana olevista kunnista. Sivusto on osa Harrastamisen Suomen mallin yhteyspisteen kokonaisuutta. Elokuussa toimintansa aloittavasta yhteyspisteestä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka toimii yhteistyössä Suomen Olympiakomitean sekä laajan kunta- ja harrastusverkoston kanssa....

Lue lisää >

Partiotoiminnan suosio on säilynyt koronasta huolimatta – huoltajilta kiitosta turvallisesta toiminnasta

Koronapandemia on vaikuttanut myös partiotoimintaan ja sen toteuttamiseen jo kokonaisen vuoden. Pääkaupunkiseudulla on ehditty kokeilla toiminnan järjestämistä niin etänä, kokonaan ulkona kuin pelkästään pienryhmissä harrastaen. Huoltajille suunnattuun kyselyyn vastanneista suuri osa piti korona-ajan partiotoimintaa hyvänä tai erinomaisena ja koki, että sillä on ollut positiivisia vaikutuksia huollettavan hyvinvointiin. Korona ei ole...

Lue lisää >