Kysely paljastaa: lähikoulu ja lyhyt koulumatka korostuvat asuinpaikkaa valitessa

Ihanteellisen koulumatkan pituus on alle viisi kilometriä ja mieluiten vain kaksi kilometriä. Tämä käy ilmi Parmacon kyselystä. Myös päiväkotimatkan kohtuullisin pituus olisi vastaajien mielestä alle viisi kilometriä. Eniten lapset kulkevat kouluun jalan tai pyörällä. Koulun olisikin siis hyvä sijaita lähellä lapsiperheiden suosimia asuinalueita. Syyslukukausi on alkanut, ja pienet ja isot...

Lue lisää >

Kasvava tuen tarve haastaa koulutuksen tasa-arvon toteutumisen

Karvin uuden teemajulkaisun mukaan perusopetuksen oppilaiden osaaminen on tasaista eri puolilla Suomea. Oppijoiden ohjauksessa ja tukitoimien riittävyydessä on silti parannettavaa kaikilla koulutusasteilla. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on koonnut julkaisun koulutuksen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Julkaisu kertoo osaamisen eriytymisestä, mahdollisuuksien tasa-arvosta ja koulutuksen saavutettavuudesta ja osallisuudesta pääosin Karvin viime vuosina tuottaman arviointitiedon...

Lue lisää >

Peruskoulujen valvonta ei turvaa riittävästi heikommassa asemassa olevien lasten oikeuksia

Perusopetusasioissa valvonta on Suomessa pitkälti opetuksen järjestäjän omavalvontaa. Sitä täydentää laillisuusvalvonta, joka käynnistyy tyypillisesti huoltajan tekemällä hallintokantelulla. Systemaattista viranomaisaloitteista valvontaa Suomessa ei perusopetussektorilla ole. Tämä yhdessä väljän, kunnille paljon harkintavaltaa jättävän sääntelyn kanssa, on johtanut siihen, että oppilaiden oikeuksien toteutuminen vaihtelee kunnittain. Esimerkiksi kiusaamiseen puuttumisen, tai erityisen tuen toteutumisen osalta...

Lue lisää >

Lapset ovat menettäneet yli kolmanneksen kouluvuodestaan koronapandemialle

Koulujen sulkemiset ja etäopiskelun haasteet ovat johtaneet maailmanlaajuisesti yhteensä 112 miljardin koulupäivän menetykseen. Erot sekä maiden välillä että niiden sisällä ovat hälyttäviä. Maailman lapset ovat menettäneet koronavuoden aikana keskimäärin 74 päivää koulutuksestaan, koska koulut ovat olleet suljettuina eikä etäopiskelu ole ollut kaikille mahdollista. Tämä on yli kolmanneksen tavallisesta, 190 päivän...

Lue lisää >