Peruskoulujen valvonta ei turvaa riittävästi heikommassa asemassa olevien lasten oikeuksia

Perusopetusasioissa valvonta on Suomessa pitkälti opetuksen järjestäjän omavalvontaa. Sitä täydentää laillisuusvalvonta, joka käynnistyy tyypillisesti huoltajan tekemällä hallintokantelulla. Systemaattista viranomaisaloitteista valvontaa Suomessa ei perusopetussektorilla ole. Tämä yhdessä väljän, kunnille paljon harkintavaltaa jättävän sääntelyn kanssa, on johtanut siihen, että oppilaiden oikeuksien toteutuminen vaihtelee kunnittain.

Esimerkiksi kiusaamiseen puuttumisen, tai erityisen tuen toteutumisen osalta kunnissa onnistutaan vaihtelevasti. Tuoreen Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan nykyinen valvontajärjestelmä myös heikentää erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten pääsyä oikeuksiinsa.

Pukki kaalimaan vartijana – kuka valvoo peruskouluja? tutkimus ehdottaa Suomeen riskiperusteisen valvonnan mallia, jonka pohjaksi hankittaisiin tietoa muun muassa huoltajilta, oppilailta, koulujen henkilökunnalta ja viranomaisarvioinneista. Kerätyn tiedon pohjalta valvonta kohdennettaisiin niihin toimijoihin ja asiaryhmiin, joissa epäkohtia ilmenee. Tällaisen viranomaisen oma-aloitteisen valvonnan kautta voidaan laajemmin tehostaa lapsen oikeuksien toteutumista. Valvonnan tukena voitaisiin hyödyntää automatisaatiota kehittämällä automaattinen riskienarviointityökalu.

Suomessa velvoitteitaan laiminlyövää opetuksen järjestäjää ohjataan hallinnollisen ohjauksen keinoin, kun Ruotsissa käytössä on monipuolinen ja tehokas sanktiojärjestelmä. Erityisesti lasten kaltoinkohtelun (esimerkiksi kiusaaminen, väkivalta) valvontaan on Ruotsissa panostettu. Toisaalta Ruotsissa yksittäistapauksiin perustuvan valvonnan on nähty aiheuttavan ongelmia esimerkiksi koulun ja kodin välisissä suhteissa ja oikeudellistumista kohtaan esitetään myös kritiikkiä.

Pukki kaalimaan vartijana – kuka valvoo peruskouluja? on ilmestynyt KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisut-sarjassa. KAKS on rahoittanut tutkimusta.

Tutustu myös Vaasan yliopiston Oivalluksia-podcastin uuteen jaksoon, jossa yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Niina Mäntylä kertoo tarkemmin juuri ilmestyneen tutkimuksen tuloksista: https://www.uwasa.fi/fi/uutiset/oivalluksia-podcast-kuka-valvoo-kouluja

Vaasan yliopisto