Yksinäisyyttä kokevien osuus on lähes kaksinkertaistunut koronapandemian aikana – vaikutukset ulottuvat myös työpaikoille

Yksinäisyyttä kokevien määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Yksinäisyyden kokemukset eivät kosketa vain yksityiselämää, vaan sen vaikutukset näkyvät myös työpaikoilla. Work to Belong -ohjelma tarjoaa ratkaisun työelämän yksinäisyyteen. OP Helsinki lähtee ohjelmaan mukaan ensimmäisten yritysten joukossa ja sitoutuu ottamaan käyttöönsä yksinäisyyttä vähentävät työkalut, menetelmät ja arvioinnin.

Suomessa ennennäkemätön määrä ihmisiä kokee olonsa yksinäiseksi. Terveyden ja työhyvinvoinnin laitoksen tuoreesta tutkimuksesta selviää, että yksinäisyyttä kokevien osuus on lähes kaksinkertaistunut koronapandemian aikana, kun verrataan tämän vuoden huhti-kesäkuun osuutta vuoden 2020 heinä-syyskuun lukuihin. Eniten yksinäisyys on lisääntynyt Helsingissä, missä noin 45 prosenttia aikuisista kokee yksinäisyyden lisääntyneen.

Suurin syy yksinäisyyden kokemusten merkittävään kasvuun on ollut koronapandemia ja sen myötä käyttöönotetut tiukat rajoitustoimet. Pitkittynyt koronatilanne on lisännyt etenkin yksinasuvien ja nuorten yksinäisyyden kokemuksia. Uutena ilmiönä Suomessa on havaittu, että yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt myös työpaikoilla. Etätyön yksinäisyys on haastanut työssä jaksamista ja vähentänyt suomalaisten työhyvinvointia. Samalla nuorten työuupumiset ovat lisääntyneet merkittävästi. Tämä selviää Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksesta.

– Työelämässä koettuun yksinäisyyteen ja sen aiheuttamiin haasteisiin on herätty vasta nyt koronapandemian myötä, jolloin useat suomalaiset ovat siirtyneet etätöihin. Työyhteisöissä on syytä tarttua yksinäisyyden vähentämiseen suunnitelmallisesti, sillä pitkään jatkunut yksinäisyys on riski työntekijän terveydelle ja hyvinvoinnille”, toteaa HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.  

OP Helsinki vähentää yksinäisyyttä työyhteisössään

HelsinkiMissio on luonut Work to Belong -ohjelman, jossa vähennetään yksinäisyyttä työyhteisöissä. Ohjelma auttaa työnantajia tunnistamaan ja lievittämään työelämän yksinäisyyttä ja sen haitallisia vaikutuksia terveydelle ja hyvinvoinnille. Sertifikaattia hakeva yritys sitoutuu ottamaan käyttöönsä yksinäisyyttä vähentävät työkalut, menetelmät ja arvioinnin, jotta yksinäisyys vähenee kaikilla tasoilla työyhteisössä. OP Helsinki lähtee ohjelmaan mukaan ensimmäisten yritysten joukossa.

– Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on meille OP Helsingissä tärkeää. Panostamme monin tavoin henkilöstömme hyvinvointiin ja tavoitteenamme on pitkäjänteisesti vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Haluammekin olla rakentamassa työkulttuuria, jossa kukaan ei jäisi yksin. Samalla tuomme näkyvämmäksi tärkeää aihepiiriä, sillä yksinäisyyden vähentäminen työelämässä on yhteinen vastuullisuusasia”, toteaa OP Helsingin henkilöstöjohtaja Elina Aho.

Tutustu ohjelmaan ja sertifikaattiin: helsinkimissio.fi/worktobelong

Work to Belong -ohjelma

Work to Belong -ohjelman pääyhteistyökumppaneita ja ensimmäisiä pilotoijia ovat Alko, Sanoma ja OP Helsinki.

Tutkimuslähteet:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142536/THL_Rap3_2021-Covid-seuranta%20kev%c3%a4t%202021_f_web.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Työterveyslaitos:

https://www.ttl.fi/suomalaisten-tyohyvinvointi%E2%80%AFkaantyi-laskuun-koronan-pitkittyessa/

HelsinkiMissio