Tammikuussa tasapainoillaan taas!

Murtumatta mukana – Spänst i benen -ohjelma kannustaa kaikkia mukaan tammikuiseen Onko tasapainosi terästä? -kampanjaan. Kampanja on osa valtakunnallista Murtumatta mukana -ohjelmaa, joka edistää luustoterveyttä.

Onko tasapainosi terästä? -kampanjan ideana on lisätä tietoisuutta tasapainon merkityksestä, kaatumisen ehkäisystä ja luustoterveyden edistämisestä. Tavoitteena on saada kaikki toimimaan – tekemään tasapaino- ja luustotestit sekä harjoittelemaan tasapainoa monipuolisten vinkkien avulla. Kampanjan takana ovat Eläkeliitto, Luustoliitto ja Svenska Pensionärsförbundet.

Kampanja alkaa 3.1. ja tasapainoista tammikuuta vietetään kampanjan merkeissä 31.1. saakka.

Kaatumisten monet seuraukset

Suomessa tapahtuu vuosittain lähes 400 000 kaatumistapaturmaa. Kaatumiset ovat iäkkäiden yleisin tapaturma aiheuttaen usein eriasteisia vammoja ja kaatumispelkoa. Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa. Kaatumisten ja kaatumisvammojen määrien arvioidaan lähivuosina lisääntyvän iäkkään väestön kasvun vuoksi. (Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus 2017). Vuosittain noin 7000 murtaa lonkkansa, yli 65 vuotta täyttäneistä yli 1000 menehtyy kaatumisen seurauksena. Kaatumiset ja niistä aiheutuvat murtumat aiheuttavat inhimillisen kärsimyksen lisäksi yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia. Yli 65-vuotiaan väestön kaatumisvammojen sairaalahoidon kustannukset ovat lähes 200 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset kuitenkin kasvavat sairaalajaksoista koituvia välittömiä kustannuksia huomattavasti korkeammaksi. (Lönnroos ym. 2018)

Liikunta kaatumisten ehkäisyn keinona

Kaatumiset ovat yleisiä, mutta ne eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen. Kaatumisia voidaan ja niitä tulee ehkäistä. Hyvä terveydentila ja liikkumiskyky pienentävät kaatumisriskiä.

–Lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu on parasta mahdollista lääkettä kaatumisen ehkäisyyn ja ikääntymisen tuomiin muutoksiin, Eläkeliiton liikuntasuunnittelija Outi Kokko-Ropponen kertoo. Monipuolinen liikunta on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä kotona asuvien iäkkäiden kaatumisia.

Murtumatta mukana -ohjelma kannustaa kaikkia mukaan Onko tasapainosi terästä? -kampanjaan. Kampanjan aikana jaettavista liikevinkeistä osa on kaatumisten ehkäisyssä tehokkaaksi osoitetusta, yli 65-vuotiaille suunnatusta OTAGO-harjoitteluohjelmasta (Campbell & Robertson 2003). OTAGO-ohjelman tiedetään olevan tutkitusti tehokas ja toimiva iäkkäiden kaatumisten ehkäisyssä. Ohjelman on suomentanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Suomen Luustoliitto on tehnyt ohjelmalle äskettäin ulkoasullisen päivityksen osana Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI) -hankettaan.

–Koskaan ei ole liian myöhäistä vaikuttaa omaan tasapainoonsa. Tehokkainta harjoittelu on silloin kun sitä tehdään säännöllisesti, omaa taitotasoa sopivasti ja turvallisesti haastaen, osana päivittäisiä toimintoja, toteaa Luustoliiton liikuntasuunnittelija Eerika Tiirikainen.

Onko tasapainosi terästä? -kampanja haastaa tasapainotesteillä kaikkia miettimään omaa tasapainoaan. Se antaa myös vinkkejä tasapainon säilyttämiseksi ja parantamiseksi oma kuntotaso huomioiden. Testit, vinkit ja videot löytyvät kampanjasivulta osoitteesta www.elakeliitto.fi/onko-tasapainosi-terasta

Eläkeliitto ry