Perhevapaauudistuksen odotetaan lisäävän isien perhevapaiden käyttöä

Perhevapaauudistuksen tavoitteina ovat muun muassa perhevapaiden ja hoitovastuun tasaisempi jakautuminen perheissä ja tasa-arvon vahvistuminen työelämässä. Kelan päämatemaatikko Tapio Isolankila arvioi isien perhevapaiden käytön kasvavan uudistuksen myötä. Hallituksen esityksen mukaan vanhempainrahaa maksettaisiin yhden lapsen perusteella pääsääntöisesti yhteensä 320 arkipäivältä. Jos lapsella olisi kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, olisi molemmilla vanhemmilla oikeus käyttää...

Lue lisää >