Isyyshuijauksiin on puututtava ja uhreille on tarjottava tukea

Isyyshuijaukset ovat nousseet julkiseen keskusteluun tänä syksynä. Niissä on kyse vakavasta yhteiskunnallisesta epäkohdasta, johon on puututtava lainsäädännöllä, tukitoimilla ja ennaltaehkäisyllä. Isyyshuijauksessa on kyse tilanteesta, jossa lapsen synnyttänyt henkilö uskottelee kumppanilleen tämän olevan lapsen biologinen isä, vaikka asia on toisin. Huijaus tuottaa valtavasti vanhemmuuteen kytkeytyviä sosiaalisia, taloudellisia ja juridisia seurauksia.  Tutkimuksissa...

Lue lisää >

Pikkulapsiperheiden vanhemmuuteen kaivataan tukea

Väestöliiton joulukeräyksellä vedotaan lapsiperheiden hyväksi Pienten lasten perheiden vanhemmuudessa ja arjessa jaksaminen, henkinen hyvinvointi ja parisuhdetyytyväisyys ovat heikentyneet pandemia-aikana. Osalla tukiverkostot ovat kutistuneet olemattomiin, joka osaltaan lisää vanhempien voipumista. Tämä näkyy myös Väestöliiton palveluissa, joissa kuuluu yksinäisyys, väsymys, keinottomuus haastavissa kasvatustilanteissa sekä ihmissuhde- ja mielenterveysongelmat. Suomalaiset pienten lasten vanhemmat ovat...

Lue lisää >

Isät käyttivät 54 päivän isyysvapaasta keskimäärin 35 päivää

Vuonna 2018 syntyneiden lasten isille maksettiin vanhempainpäivärahoja keskimäärin kaikkiaan 39 päivältä. Vuonna 2018 syntyneiden lasten isistä 79 % sai isyys- tai vanhempainrahaa lapsen toiseen ikävuoteen mennessä. Osuus on 3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin syntyneiden lasten isillä. Isät pitivät isyysvapaata keskimäärin 35 arkipäivää 54 arkipäivän kiintiöstään, mikä on noin 65...

Lue lisää >

Tutkimus kutsuu 3-vuotiaiden perheet myönteisen vanhemmuuden verkko-ohjelmaan

Siun soten lastenneuvolassa käynnistyy 8.4.2021 tutkimus, jossa selvitetään myönteisen vanhemmuuden internetohjelman toimivuutta ja vaikuttavuutta. Ole läsnä lapsellesi -ohjelma on suunniteltu 3-vuotiaiden lasten huoltajille. Tutkimuksen aikana vanhemmuusohjelmaa tullaan tarjoamaan lähes 10 000 perheelle eri puolilla Suomea. Tutkimus toteutetaan kuntien neuvolapalveluiden ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen yhteistyönä. -Kehitämme ja tutkimme vanhemmuuden varhaista tukea,...

Lue lisää >