Väestöliitto ja vaikuttajat: Kohti tasa-arvoista vanhemmuutta ja työelämää

Väestöliitto haluaa yhdessä tunnettujen vaikuttajien kanssa vahvistaa käsityksiä isien perhevapaiden käytön monista myönteisistä vaikutuksista. Tasa-arvoiseen vanhemmuuteen työelämässä -kampanja on syntynyt tarpeesta painottaa 2020-luvun vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia tasa-arvoisesta vanhemmuudesta ja työn ja perheen yhteensovittamisesta.   Väestöliitto haluaa kannustaa kaikkia vanhempia valintoihin, jotka sopivat oman perheen tilanteeseen ja vahvistavat vanhemmuuden tasa-arvoa. Kampanjaa voi...

Lue lisää >

Perhevapaauudistuksen odotetaan lisäävän isien perhevapaiden käyttöä

Perhevapaauudistuksen tavoitteina ovat muun muassa perhevapaiden ja hoitovastuun tasaisempi jakautuminen perheissä ja tasa-arvon vahvistuminen työelämässä. Kelan päämatemaatikko Tapio Isolankila arvioi isien perhevapaiden käytön kasvavan uudistuksen myötä. Hallituksen esityksen mukaan vanhempainrahaa maksettaisiin yhden lapsen perusteella pääsääntöisesti yhteensä 320 arkipäivältä. Jos lapsella olisi kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, olisi molemmilla vanhemmilla oikeus käyttää...

Lue lisää >