Opettajat tekivät oppikirjan lastensuojelun arkea tukemaan

Lapsen oikeuksien päivän aattona ilmestyi kaivattu oppikirja lastensuojelussa käytettävistä rajoitustoimenpiteistä. Kirjassa kuuluu myös lasten oma ääni. Suomessa asuu yli 13 000 lasta kodin ulkopuolella joko huostaanotettuna tai kiireellisesti sijoitettuna. Heidän parissaan sijaishuollon kentällä työskentelee laaja kirjo eri alan ammattilaisia kuten sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja ja muita hoito- ja kasvatusalan ammattilaisia. Keskustelu lastensuojelun...

Lue lisää >

Oletko huolestunut lapsesta ja hänen hyvinvoinnistaan?

Lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen etua ja tukea perhettä tilanteissa, joissa omin voimin on vaikea selvitä. Kun huoli lapsesta ja hänen hyvinvoinnistaan herää, voi lastensuojeluilmoituksen tekijänä olla kuka vain. Lastensuojeluilmoituksen perusteena voi olla monia erilaisia asioita, jotka liittyvät lapsen hoivan ja huolenpidon tarpeeseen, lapsen kehityksen vaarantaviin olosuhteisiin tai lapsen omaan...

Lue lisää >