Syöpäjärjestöt: Syöpälääkehoidot pysähtyvät, jos syöpähoitajat eivät saa kirjaamisoikeutta Kansalliseen lääkityslistaan

Syöpäsairaanhoitajille ei tällä hetkellä esitetä kirjaamisoikeuksia valmistelussa olevaan Kansalliseen lääkityslistaan. Syöpäjärjestöt pitää kansallisen lääkityslistan käyttöönottoa tärkeänä. Syövänhoidon onnistumisen kannalta on kuitenkin selkeä riski, jos lääkityslistaan saavat tehdä muutoksia vain lääkäri tai lääkkeen määräämisoikeuden omaava hoitaja. Syöpäjärjestöt vaatii, että Kansallisen lääkityslistan säädösvalmistelussa myönnetään syöpäsairaanhoitajille kirjaamisoikeus Kantaan.

Syöpälääkehoidot toteutetaan Suomessa terveydenhuollon rajallisilla resursseilla yhteistyössä syöpälääkärien ja syöpälääkehoitoon erikoistuneiden sairaanhoitajien kanssa. Syöpälääkärit päättävät syöpälääkehoidon aloittamisesta yhdessä potilaan kanssa ja laativat syöpälääkemääräykset sairaaloiden tietojärjestelmiin. Syöpäsairaanhoitajat kirjaavat syöpälääkkeet lääkityslistoille hoitoa toteuttaessaan.

Yhä suurempi osa syöpälääkehoidosta on suun kautta toteutettavia ja potilas annostelee ne itse kotona. Syöpälääkehoidossa oikein tehdyn annostelun merkitys korostuu. On potilasturvallisuusriski, jos Kansalliselle lääkityslistalle ei pystytä ajantasaisesti kirjaamaan syöpälääkkeitä ja niihin liittyviä annostelutietoja hoitajilta puuttuvien kirjaamisoikeuksien vuoksi.

– Syöpälääkehoito pysähtyy, jos syöpäsairaanhoitajilla ei ole oikeutta kirjata muutoksia Kantaan. Olisi omituista resurssien haaskaamista, että tarvittaisiin lisää syöpälääkäreitä vain tekemään lääkekirjauksia. Tarvitaan lainsäädäntömuutoksia ja määrittelyiden muuttamista Kansalliseen lääkityslistaan, jotta sairaanhoitajat saavat tärkeän kirjaamisoikeuden, sanoo Tampereen yliopistollisen sairaalan syövänhoidon vastuualueen ylilääkäri Maarit Bärlund.

Kansallisen lääkityslistan kehittämistyötä on tehty Kanta-palveluiden järjestämissä työpajoissa. Niiden osalta Syöpäjärjestöt pitää hyvänä sitä, että työpajoissa on ollut mukana myös syöpälääkäreitä. Kansallisen lääkityslistan ensimmäisen vaiheen käyttöönotot alkavat 15.3.2022.

Syöpäjärjestöt