Seniorit ovat yksinäisempiä kuin koskaan – tarvitsemme ratkaisuja senioreiden omia kokemuksia kuullen

Ikääntyneiden yksinäisyys on lisääntynyt koronapandemian aikana, ilmenee Terveyden ja hyvinvointilaitoksen asiantuntijaraportista. Yksinäisyys on yhteiskuntamme suurimpia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, joka vaatii tehokkaita toimenpiteitä myös koronarajoitusten purkaantuessa. Kun aika jättää -valokuvanäyttely tuo esiin senioreiden kokemukset yksinäisyydestä.

Koronapandemia ja tiukat rajoittamistoimet ovat vaikuttaneet merkittävästi erityisesti seniorien elämään. Yksinäisyys on lisääntynyt THL:n asiantuntijaraportin mukaan kotona asuvilla iäkkäillä sekä kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla. Tähän on vaikuttanut vanhuspalveluihin syntynyt palveluvaje, ja ympärivuorokautisen hoidon muuttuminen laitosmaisempaan suuntaan. Yksinäisyyttä on vähentänyt se, että seniorit käyttävät etäpalveluita aiempaa enemmän, mutta suuri osa iäkkäistä tarvitsee tähän tukea ja opastusta.

–Tarve yksinäisyyden vähentämiselle on erityisen suuri nyt, kun voimme yhteiskuntana ottaa askelia kohti uutta normaalia. Senioreiden yksinäisyys ei kuitenkaan itsestään vähene tulevina vuosina, ja tähän tarvitsemme ratkaisuja senioreiden omia kokemuksia kuullen. Haastava tilanne on jo nyt osoittanut vapaaehtoistyön merkityksen senioreille kohtaamisten ja vuoropuhelun mahdollistajana, toteaa HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander. 

Erkki Saarelainen. (Kuva: Cecilia Strömman)

Kun aika jättää -valokuvanäyttely kertoo senioreiden yksinäisyydestä heidän omin sanoin – yksi asia yhdistää

Näyttelyn nimi kumpuaa ajatuksesta, että yhteiskunta kehittyy ja maailma muuttuu, mutta seniorit jäävät kehityksen ulkopuolelle.

– Keskustelemme kyllä vanhuksista ja ikääntyvästä Suomesta, mutta harvemmin kuulemme heitä itseään. Halusin luoda alustan niille tarinoille, joita emme muuten kuulisi ja antaa heille äänen, jonka yhteiskunta herkästi jättää muuten taakseen, sanoo valokuvaaja Cecilia Strömman

Kuvissa esiintyy muun muassa oopperalaulaja, pankinjohtajaa ja veteraani. Vaikka jokainen tarina ja kokemus on uniikki, toistuu yksi asia kaikilla.

– Korona nousi kaikissa haastatteluissa. Se tyhjensi palvelutalon asukkaiden kalenterit kokoontumisista ja yhteisistä hetkistä ja ajoi monet neljän seinän sisään. Mutta toivoakin on. Kaikissa tarinoissa toistuu sama viesti: pystymme kaikki itse torjumaan yksinäisyyttä, omaa ja muiden, olemalla aktiivisia. Hakemalla ja antamalla seuraa. Yksinkertainen totuus on se, että yhdessä olemme enemmän, Strömman päättää.

Helsinki Missio