Pitkäkestoinen COVID-19-tauti näkyy toistaiseksi Kelan sairauspäivärahoissa vain vähän

Toistaiseksi pitkäkestoinen COVID-19 ei juuri näy Kelan maksamissa sairauspäivärahoissa. Kaikki tautitapaukset eivät kuitenkaan tule ilmi tilastoista.

olet sairastanut koronan enintään puoli vuotta (180 vrk) sitten ja sairastumisesta (positiivisesta testituloksesta) on kulunut 11 vuorokautta

Vuoden 2021 aikana vain noin 350 henkilöä sai sairauspäivärahaa pitkäkestoisen COVID-19-taudin takia. Sen perusteella tehtyjen myönteisten sairauspäivärahapäätösten kuukausittainen määrä kuitenkin kasvoi vuoden aikana.

Vuonna 2020 saajia ei ollut lainkaan. Tämä johtuu siitä, että pitkäkestoisen COVID-19-taudin diagnoosi otettiin käyttöön vasta loppuvuonna 2020.

– Kelan etuuksien kautta tarkasteltuna pitkäkestoinen COVID-19 ei ole toistaiseksi aiheuttanut kovin paljon työkyvyttömyyttä, Kelan johtava ylilääkäri Janne Leinonen sanoo.

Kaikki koronaan sairastuneet eivät tarvitse sairauspäivärahaa

Kelan tilastoista ei kuitenkaan voi suoraan päätellä pitkäkestoisen COVID-19-taudin yleisyyttä, sillä kaikki siihen sairastuneet eivät ole hakeneet tai saaneet sairauspäivärahaa.

– Osalla oireet ovat olleet niin lieviä, että ne eivät ole estäneet työntekoa. Toisaalta työelämän ulkopuolella olevat eivät välttämättä hae sairauspäivärahaa. Lisäksi kaikki tautiin sairastuneet eivät ole saaneet diagnoosia, Leinonen pohtii. – Huojentavaa potilaiden kannalta on kuitenkin se, että pääosalla niistä, joilla COVID-19 on todettu, työkyvyttömyysjakson pituus jää melko lyhyeksi.

Pitkäkestoinen koronatauti saattaakin näkyä Kelan sairauspäivärahatilastoissa laajemmin vasta viiveellä, kun tautitapaukset edelleen yleistyvät ja diagnosointikäytännöt vakiintuvat. Myös työkyvyttömyyseläkehakemuksissa diagnoosi voi alkaa näkyä myöhemmin.

Koronaan sairastunut tai sille altistunut voi saada Kelasta tartuntatautipäivärahaa ja/tai sairauspäivärahaa työkyvyttömyyden ajalta. Myös akuutin koronataudin vuoksi niitä on saanut melko harva suhteessa tartunnan saaneiden työikäisten määrään.

Lue lisää Kelan Tutkimusblogista.

Kela