Perhevapaauudistuksen odotetaan lisäävän isien perhevapaiden käyttöä

Perhevapaauudistuksen tavoitteina ovat muun muassa perhevapaiden ja hoitovastuun tasaisempi jakautuminen perheissä ja tasa-arvon vahvistuminen työelämässä. Kelan päämatemaatikko Tapio Isolankila arvioi isien perhevapaiden käytön kasvavan uudistuksen myötä.

Hallituksen esityksen mukaan vanhempainrahaa maksettaisiin yhden lapsen perusteella pääsääntöisesti yhteensä 320 arkipäivältä. Jos lapsella olisi kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, olisi molemmilla vanhemmilla oikeus käyttää puolet vanhempainrahapäivistä eli 160 vanhempainrahapäivää. Vanhempi voisi luovuttaa omasta kiintiöstään enintään 63 vanhempainrahapäivää toisen vanhemman tai puolisonsa käytettäväksi.

– Äitien osalta tilanne ei muuttuisi merkittävästi nykyisestä, mutta isien päivärahoihin korotetut päivät olisivat parannus, Tapio Isolankila kirjoittaa Tutkimusblogissa.

Myös vanhempainpäivärahojen käytön joustavuus lisääntyisi Isolankilan arvion mukaan. Vanhempainrahaa voisi käyttää haluaminaan ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Käytännössä tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että vanhempainpäivärahaa voi halutessaan nostaa vain osan viikosta. Lisäksi vanhemmat voisivat vuorotella päivärahalla olemista.

Isien käyttäytymisen muutokset avainroolissa

Isien vanhempainpäivärahan käyttö keskittyy lähinnä isille kiintiöityihin isyysrahoihin. Rekisteritietojen mukaan joka neljäs isä ei käytä mitään vanhempainpäivärahaa. 

Uudessa järjestelmässä jaettavan vanhempainrahan virkaa toimittavat kiintiöstä siirrettävät 63 arkipäivää. Jos perheet käyttäytyvät kuten tähän asti ja isä siirtää päivät äidille, pysyy äidin käyttämien päivärahapäivien määrä ennallaan.

– Joustojen tiedetään kiinnostavan perheitä. Kelan Äitiyspakkaus- ja perhevapaakyselyn mukaan noin neljännes äideistä ja kolmannes isistä käyttäisi erittäin tai melko todennäköisesti mahdollisuutta vanhempainvapaaseen osaviikkoisesti siten, että pitämättömät päivät siirtyisivät myöhemmäksi, Isolankila kirjoittaa.

Ratkaisevaa perhevapaauudistuksen taloudellisista vaikutuksista puhuttaessa on se, miten toinen vanhempi käyttää päivärahaa. Vanhempainvapaata voi saada toinen vanhempi sukupuolesta riippumatta.

Nettotyöllisyysvaikutus vähäinen

Uudistuksen myötä isien vapaiden käytön arvioidaan lisääntyvän noin 2 000 henkilötyövuoden edestä. Suurin muutos kohdistuu päivärahaan, jota isä voi käyttää eri aikaan äidin kanssa ja tätä käyttävät isät ovat tyypillisesti työssäkäyviä. Tästä seuraa, että isien työllisyyden voidaan arvioida vähenevän yhtä paljon kuin vapaiden käyttö lisääntyy.

Jos äitien työssäkäynti lisääntyy yhtä paljon kuin isien työssäkäynti vähenee, on uudistuksen työllisyysvaikutus plus miinus nolla, Isolankila kertoo.

Isolankilan mukaan uudistuksen keskeistä sisältöä on järjestelmän joustojen lisääntyminen. Mahdollisuudet käyttää vanhempainpäivärahaa lyhyissä jaksoissa, vanhempien vuorottelu vapaalla ja työskentelypäivältä päivärahapäivän säästäminen myöhemmäksi voivat helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ja siten lisätä työllisyyttä. 

Kela