Oletko huolestunut lapsesta ja hänen hyvinvoinnistaan?

Lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen etua ja tukea perhettä tilanteissa, joissa omin voimin on vaikea selvitä. Kun huoli lapsesta ja hänen hyvinvoinnistaan herää, voi lastensuojeluilmoituksen tekijänä olla kuka vain.

Lastensuojeluilmoituksen perusteena voi olla monia erilaisia asioita, jotka liittyvät lapsen hoivan ja huolenpidon tarpeeseen, lapsen kehityksen vaarantaviin olosuhteisiin tai lapsen omaan käyttäytymiseen. Kun huoli lapsen hyvinvoinnista herää, on lastensuojeluilmoitus tehtävä viipymättä.

Monilla toimijoilla on lastensuojelulakiin kirjattu velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan asioista lastensuojeluun. Lastensuojeluilmoituksen voi kuitenkin tehdä kuka tahansa, joka on huolissaan lapsesta.

– Ilmoittajana voi esimerkiksi olla läheinen, naapuri, lapsen vanhemmat tai lapsi itse, kertoo lastensuojelun eristyiasiantuntija Esko Oikarinen.

Lastensuojeluilmoituksessa on kyse ilmoittajan omasta arviosta lastensuojelun tarpeen selvittämiseksi. Jos on epävarmaa, pitäisikö tietyssä tilanteessa tehdä lastensuojeluilmoitus, voi aina kysyä neuvoa sosiaalityöntekijöiltä paljastamatta lapsen henkilöllisyyttä.

– Syynä ilmoitukseen voi olla esimerkiksi lapsen tarpeiden laiminlyönti, hylkääminen, pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö, tai niiden epäilys tai uhka. Ilmoitus voi johtua myös siitä, että lapsen hoivassa tai huollossa havaitaan tietämättömyyttä tai puutteita, jotka vaarantavat lapsen hyvinvoinnin, Oikarinen kertoo.

Ilmoittajan ei tarvitse miettiä, johtaako ilmoitus lastensuojelullisiin toimenpiteisiin, vaan tilanteen arviointi kuuluu sosiaalihuollon ammattilaisille. Ilmoittajan ei myöskään tarvitse pohtia, onko joku muu tehnyt ilmoituksen jo tai mitkä asiat tilanteeseen vaikuttavat, sillä uusi ilmoitus tai useampi ilmoitus auttavat myös ammattilaisia näkemään kokonaistilanteen paremmin.

Taustalla olevat perhe- ja elämäntilanteet voivat olla monenlaisia. Ilmoituksen tekeminen on tarpeen, jotta ongelmat voitaisiin havaita mahdollisimman varhain ja auttaa lasta sekä perhettä.

– Lapsesta huolehtivalla aikuisella voi olla ongelmia päihteiden käytössä, henkisiä ongelmia tai jaksamattomuutta. Hän saattaa laiminlyödä itsensä tai häneltä puuttuu arkipäivän verkostoja, mikä voi vaarantaa lapsen hyvinvoinnin. Lapsi saattaa myös joutua kantamaan ikäänsä nähden liian suuren vastuun perheen arkipäivästä, esimerkiksi vanhemman sairastumisen takia, Oikarinen kertoo.

Ilmoituksen taustalla voi olla myös lapsen omat henkiset ongelmat.

– Kyse voi olla esimerkiksi jatkuvasta koulunkäynnin laiminlyönnistä, rikollisesta tai itsetuhoisesta käyttäytymisestä tai päihteidenkäytöstä, kuvailee Oikarinen.

Miten teen lastensuojeluilmoituksen?

Lastensuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon.

Ilmoituksen voi tehdä perinteisesti puhelimitse, kirjallisesti lomakkeella tai käymällä virastossa, mutta helpointa on käyttää sähköistä lomaketta, joka löytyy Miun palveluista. Lomaketta voivat käyttää sekä yksityishenkilöt että ilmoitusvelvolliset tahot.

Sähköinen lomake ohjautuu ilmoituksessa annettujen tietojen perusteella suoraan lapsen asuinalueen tai -kunnan lastensuojelun työntekijöille.

– Sähköisellä lastensuojeluilmoituksella asia saadaan nopeasti käsittelyyn ja työntekijämme pääsevät pian yhdessä lapsen ja perheen kanssa suunnittelemaan heidän tarvitsemiaan palveluja, kertoo Oikarinen.

Jos kyseessä on kiireellinen tilanne, voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen 013 330 9002 ja henkeä uhkaavissa tilanteissa hätäkeskukseen 112.

Siun sote