Nuorten mielialaoireisiin varhaista apua suoraan kouluilta

Nuorten psyykkinen oireilu lisääntyy jatkuvasti ja mielenterveyden häiriöt ovatkin tällä hetkellä nuorten merkittävin terveysongelma. Nuoruusikäisistä eli 13-18-vuotiaista jopa 20 % oireilee pääosin masennus- ja ahdistusoirein. Siun soten alueella käytössä oleva IPC-menetelmä antaa työkalun työkaluja työntekijöille ja apua nuorille.

Syksyllä 2020 Siun soten alueella on otettu käyttöön IPC, interpersonal counselling, interpersoonallinen eli ihmisten välisiin suhteisiin liittyvä ohjaus ja neuvonta. Menetelmää koulutetaan alueella kouluilla työskenteleville kouluterveydenhoitajille, psykologeille ja kuraattoreille. IPC on osa Tulevaisuuden sote-keskushanketta.

Siun soten alueella ensimmäiset 40 työntekijää on koulutettu IPC-menetelmään marraskuussa 2020 Joensuun, Kontiolahden, Ilomantsin sekä Polvijärven alueelta.

”Työntekijät ovat ottaneet menetelmää käyttöön aktiivisesti nuoria tavatessaan. Siun soten seuraavat noin 40 työntekijää maakunnan alueelta koulutetaan menetelmään lokakuussa 2021”, kertoo projektisuunnittelija Liisa Karvonen Siun soten Tulevaisuuden Sote-keskushankkeesta.

IPC on kuuden kerran lyhytinterventio, jossa keskitytään nuoren mielialaoireiden tunnistamiseen ja helpottamiseen. IPC menetelmänä auttaa nuorta tutkimaan viimeaikaisia elämäntapahtumia ja lähi-ihmissuhteita sekä niiden vaikutusta psyykkiseen vointiin. Menetelmän avulla nuoria autetaan tunnistamaan ihmissuhteiden stressitekijöitä ja olennainen ongelmaa ylläpitävä tekijä. Nuorelle opetetaan ihmissuhdetaitoja ja sitä kautta helpotetaan mielialaoireilua niin, etteivät tilanteet ja oireilu pääse hankaloitumaan.

”Usein tärkein IPC:n elementti on lisätä nuorelle kuulluksi tulemisen taitoja. IPC:stä avun saa niin nuori saadessaan intervention jo oireilun alkuvaiheessa kuin myös työntekijä, joka saa menetelmästä strukturoidun ”työkalun” käytettäväksi nuorten tapaamiseen”, toteaa terveydenhoitaja Maarit Surakka Pielisjoen koululta.

”Ennen jaksoa oli sekava ja huono fiilis. IPC oli eräänlainen työkalu pahan olon purkamiseen. Ohjaus ja neuvonta selkeytti ajatuksia sekä auttoi sanoittamaan oireita. Olen itse oppinut tiedostamaan vointiani”, kertoo eräs nuori nimettömänä IPC-kokemuksestaan.

Siun sote