Munuaisen luovutus voi pelastaa läheisen hengen

Munuaisensiirto elävältä luovuttajalta saadulla munuaiselle parantaa merkittävästi saajan elämänlaatua ja ennustetta. Suomessa on tänä vuonna tehty 36 munuaisensiirtoa elävältä luovuttajalta. Vuodesta odotetaan ennätyksellistä, mutta tavoitteena on, että luovuttajia olisi tulevaisuudessa enemmän.

Suomessa elinsiirtoa odottaa yli 550 ihmistä. Siirrettävistä elimistä on jatkuva pula. Eniten tarvetta on siirrettävistä munuaisista. Uutta munuaista odottaa yli 450 henkilöä. Vuosittain tehdään noin 260 munuaisensiirtoa. Munuaisensiirtojen tarve kasvaa, sillä dialyysihoitoa tarvitsevien määrä lisääntyy ja odotusajat siirtoon pidentyvät. Uutta munuaista joutuu odottamaan dialyysihoidossa keskimäärin kaksi vuotta.

Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen, läheiselleen, ystävälleen tai jopa tuntemattomalle henkilölle. Munuaisen luovutus on turvallinen toimenpide huolellisesti tutkituille luovuttajille.

– Munuaisensiirtoon elävältä luovuttajalta liittyy useita etuja aivokuolleelta luovuttajalta tehtyyn siirtoon verrattuna. Munuaisensiirtoa tarvitseva saa tutkitusti terveen munuaisen ja leikkaus voidaan tehdä ennalta suunniteltuna ajankohta usein ilman edeltävää dialyysihoitoa, kertoo nefrologi, dosentti Ilkka Helanterä HUS Vatsakeskuksesta.

Kun munuainen saadaan elävältä luovuttajalta, se voidaan kytkeä nopeammin uuteen elimistöön. Elävän luovuttajan antama munuainen käynnistyy yleensä heti ja toimii todennäköisesti pidempään kuin aivokuolleelta luovuttajalta saatu munuainen.

Verrattuna muihin Pohjoismaihin Suomessa on tehty vähän munuaisensiirtoja eläviltä luovuttajilta. Tilannetta on pyritty kuitenkin jo vuosia parantamaan.

Tänä vuonna Suomessa on tehty 36 munuaisensiirtoa elävältä luovuttajalta. Suurin osa heistä, 20, on ollut edelleen lähisukulaisia eli luovuttaja on ollut saajan vanhempi tai sisarus. Kaukaisemmilta sukulaisilta tai ystäviltä tehtyjä siirtoja on ollut 16. Ennusteen mukaan tänä vuonna tehdään 50 munuaisensiirtoa elävältä luovuttajalta, mikä tulee olemaan tähänastinen ennätys. Lähivuosina tavoite on päätetty nostaa 70 tehtyyn siirtoon vuodessa.

– Munuaisen luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja luovuttajalla on mahdollisuus muuttaa mielipiteensä koko prosessin ajan. Munuaisen luovuttajat voivat hyvin ja heidän terveydentilaansa seurataan koko eliniän ajan, kertoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Suomalaisista 96 prosenttia tietää, että toisen munuaisensa voi luovuttaa toisen ihmisen sairauden hoitoon. Yhdeksän kymmenestä olisi myös valmis luovutukseen, selviää Munuais- ja maksaliiton viime vuonna teettämässä kyselytutkimuksessa.

– Munuaisensiirto parantaa elämänlaatua. Siirron jälkeen moni palaa työelämään, opiskelemaan, harrastuksiin ja myös matkustaminen helpottuu. Kun luovuttaja on ollut läheinen, esimerkiksi puoliso, niin moni kokee palkitsevaksi nähdessään läheisensä elämän muuttuvan parempaan suuntaan, Högström lisää.

Kaikki munuaisen irrotusleikkaukset ja munuaisensiirrot on keskitetty HUS:n sairaaloihin.

Munuaisensiirto elävältä luovuttajalta

– Munuaisen luovuttava voi olla sukulainen, ystävä tai jopa anonyymi henkilö.
– Munuaisen luovutus on turvallinen toimenpide huolellisesti tutkitulle luovuttajalle.
– Munuaisen siirtoa tarvitseva saa tutkitusti terveen munuaisen.
– Siirtoleikkaus tehdään ennalta suunniteltuna ajankohtana ja vältytään pitkältä odotusajalta.
– Elävältä luovuttajalta siirretty munuainen alkaa yleensä toimia heti siirtoleikkauksen jälkeen.
– Lisää tietoa www.muma.fi/elavaluovutus

Munuais- ja maksaliitto