Mielen voimavarat esiin kysymyksillä

Mielen hyvinvointi on voimavara, joka ylläpitää hyvää arkea ja suojaa erilaisissa elämän haasteissa. Omia mielen taitoja kannattaa oppia tunnistamaan ja käyttämään. Yksi keino on kysyä itseltään myönteiseen suuntaavia kysymyksiä. Niiden avulla löytää uusia näkökulmia ja omia vahvuuksia. 

Ikääntyminen voi tuoda tullessaan tilanteita, jolloin mielen hyvinvointi on koetuksella. Esimerkiksi silloin, kun oma toimintakyky heikkenee tai tulee suuria elämänmuutoksia.

”Yksi tärkeistä kysymyksistä itselle on, mitkä asiat tuovat arkeen iloa ja voimaa. Erityisesti huolen tai muutoksen värittämässä elämäntilanteessa on tarpeellista pysähtyä pohtimaan, mitkä ovat omia arjen voiman lähteitä ja onko niillä arjessa riittävästi tilaa. Tunnistetut ilon ja voiman lähteet kertovat siitä, mikä itselle on elämässä tärkeää”, toteaa mielen hyvinvoinnin toimialapäällikkö, psykologi Sirkkaliisa Heimonen, Ikäinstituutista.

Toisinaan oma tilanne voi tuntua niin raskaalta, ettei ilon aiheita pysty nimeämään. Silloin sopivampi kysymys voi olla, minkä pienen teon voisin tässä hetkessä tehdä oman hyvinvointini hyväksi. Mitä lohduttavaa voisin sanoa itselleni, joka auttaisi vaikeana hetkenä?

”Myötätunto itseä kohtaan kannattelee haastavissa tilanteissa ja omaa sisäistä puhetta on hyvä tarkastella,” kertoo Heimonen.

Edellä mainitut avoimet voimavaralähtöiset kysymykset auttavat kiinnittämään huomion myönteiseen, muistuttavat elämänkokemuksesta ja pitkän elämän tuomasta muutosjoustavuudesta eli resilienssistä. Mieli kun kiinnittää liian helposti huomiota vain ikäviin ja huolestuttaviin asioihin.

Mielen taitoja tarvitaan

Mielen hyvinvoinnin edistämisen merkitystä ei tunnisteta vielä riittävän hyvin iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

”Ammattilaisille tulee tarjota lisää tietoa, taitoa ja toimintatapoja iäkkäiden ihmisten mielen taitojen vahvistamiseen. Lisäksi mielen hyvinvointi tulee kiinnittää olemassa oleviin iäkkäiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintoihin. Tavoitteena on saada mielen taidot tutuksi ja käyttöön arjessa,” toivoo Heimonen.

Ikäinstituutti järjestää marraskuussa maksuttomat Mielen hyvinvointia iäkkäiden palveluihin -seminaarit Turussa (16.11.) ja Kuopiossa (23.11.). Tilaisuudet järjestetään osana Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hanketta, jota rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke on osa Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpanoa. www.ikainstituutti.fi/mielenterveysosaaminen

Ikäinstituutti