Maksasyövän hoito kehittyy

Maksasolusyöpä on aggressiivinen syöpä, johon on rajallisesti hoitovaihtoehtoja. Se on merkittävä syöpäkuolemien aiheuttaja kaikkialla maailmassa. Syövän hoito on kehittynyt nopeasti viime vuosina ja kehitys jatkuu. Yleisöluento 27.10. kertoo maksasolusyövästä ja sen hoitovaihtoehdoista.

Vuosittain Suomessa todetaan yli 500 maksasyöpää. Syöpärekisterin mukaan maksasyöpien määrä on kaksinkertaistunut Suomessa 20 vuoden aikana. Yleisin maksasyövän muoto on maksasolusyöpä eli hepatosellulaarinen karsinooma, HCC. Siihen sairastuneista yli 90 prosentilla maksa on vaurioitunut kirroosin tai muun maksan kroonisen sairauden vuoksi.

Suomessa yleisin maksasyövän syy on alkoholin käyttöön liittyvä maksavaurio. Maksakirroosin taustalla voi olla myös hoitamaton B- ja C-hepatiitti tai alkoholista riippumaton rasvamaksatulehdus, joka liittyy yleensä liikalihavuuteen, diabetekseen ja tupakointiin. Rasvamaksatulehdukset yleistyvät länsimaissa.

Maksasyöpään sairastuminen lisääntyy iän myötä, ja eniten uusia tapauksia ilmenee yli 70-vuotiailla. Sairastuneista kaksi kolmasosaa on miehiä.

– Maksasolusyövän parantavan hoidon kulmakivi on kirurginen. Lääkehoito on luonteeltaan taudin etenemistä jarruttavaa, kertoo syöpätautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, Eetu Heervä Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Maksasyöpä todetaan yleensä ylävatsan kaikututkimuksella, tietokonekerroskuvauksella tai magneettikuvauksella. Tapauskohtaisesti harkitaan koepalan ottamista maksasta.

Hoitopäätökseen vaikuttavat taudin levinneisyys, maksan toimintakyky ja potilaan yleiskunto sekä kasvaimen sijainti. Syöpäkasvain pyritään poistamaan leikkauksella eli maksan osapoistolla aina, kun se on mahdollista. Maksasta voidaan poistaa jopa 70–80 prosenttia. Jos maksan vajaatoiminta on edennyt pitkälle, voidaan maksasta poistaa turvallisesti noin neljäsosa maksakudoksesta.

Leikkaukseen soveltumattoman maksasolusyövän ennuste on yhä heikko, mutta myös sen hoidot ovat edistyneet.

– Uusi immunologisen hoidon ja verisuonikasvutekijän vasta-aineen yhdistelmähoito vaikuttaa lupaavalta, ja tällä yhdistelmähoidolla on raportoitu toistaiseksi pisin elinaika kirurgiaan soveltumattomilla potilailla. Myös potilaiden elämänlaatu oli parempi perinteiseen lääkehoitoon verrattuna, Heervä toteaa.

Potilasjärjestöt jaksamisen tukena

Kuten useiden muidenkin syöpien kohdalla maksasolusyövän varhainen tunnistaminen voi säästää sairastuneen hengen. Syöpä ei yleensä aiheuta oireita varhaisessa vaiheessa. Maksasyöpä löydetään yleensä sattumalta.

Syöpään sairastuminen on elämää muuttava tieto, joka koskettaa myös sairastuneen läheisiä.

– Suomen Syöpäpotilaat on perustanut äskettäin maksasyöpäverkoston sairastuneille ja heidän läheisilleen. Vertaistuki on monille sairastuneille ja heidän läheisilleen tärkeää, Suomen Syöpäpotilaat ry:n toiminnanjohtaja Minna Anttonen kertoo.

Sairastunut tarvitsee nopeaa, ajantasaista tietoa sairaudestaan ja tuen saannin mahdollisuudesta. Kohtaaminen ja keskusteluyhteys, joskus pelkästään se, että toinen kuuntelee, tarjoaa helpotusta.

Maksasyöpään liittyy voimakas stigma ja maksasolusyöpään sairastuneet kohtaavat usein ennakkoluuloja.

– Syöpädiagnoosi on jo itsessään lamaannuttava, oikeus hyvän hoidon saamiseen ja hoitoon hakeutumiseen on olemassa huolimatta siitä, mikä sairauden on aiheuttanut, maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Tuckett Munuais- ja maksaliitosta sanoo.

Maksasolusyöpä ja sen hoitovaihtoehdot -yleisöluento

Munuais- ja maksaliitto järjestää Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa Suomen kansallismuseossa Helsingissä 27.10.2021 klo 17.30–19.30 luennon maksasolusyövän hoitovaihtoehdoista ja uusista lääkehoidoista. Luento on tarkoitettu syöpää sairastaville, heidän läheisilleen, alan hoitohenkilökunnalle ja asiasta kiinnostuneille. Luennon järjestämistä tukee Roche Oy ja The European Liver Patients’ Association ELPA.

Luentoon voi osallistua verkossa ja se on kaikille avoin. Lisätietoa luennosta löytyy Munuais- ja maksaliiton tapahtumakalenterista osoitteessa Tapahtumat – Munuais- ja maksaliitto (muma.fi).

Munuais- ja maksaliitto