Lääketeollisuus tekee kaikkensa Ukrainan auttamiseksi – Lääkkeiden saatavuus Suomessa hyvä

Suurin, yhteinen huoli kohdistuu nyt kriisialueille. Lääketeollisuus tekee kaikkensa turvatakseen lääkkeiden saatavuuden Ukrainassa sekä sen lähialueilla, joihin suuret pakolaisvirrat tällä hetkellä suuntautuvat.

Ukrainan kriisi järkyttää meitä kaikkia. Se on myös synnyttänyt valtavan auttamisen halun niin yksityisissä henkilöissä kuin kokonaisilla teollisuuden aloilla. 

Me Lääketeollisuus ry:nä haluamme kantaa taloudellisen kortemme kekoon ja olemmekin lahjoittaneet 20 000 euroa Unicefin kautta Ukrainan apua tarvitseville. Myös jäsenyrityksemme Euroopassa ja maailmalla ovat tehneet merkittäviä lahjoituksia ukrainalaisten auttamiseksi. 

EU:ssa lääketeollisuus tekee tiiviisti yhteistyötä EU:n viranomaisten, avustusjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa turvatakseen lääkkeiden saatavuuden Ukrainassa sekä sen lähialueilla, joihin suuret pakolaisvirrat tällä hetkellä suuntautuvat. Alueelle on toimitettu lääkelähetyksiä myös Ukrainan viranomaisten ilmoittamiin tarpeisiin vastaten.

Lisää kattojärjestömme Efpian toimenpiteistä ja lääkeyritysten tarjoamasta avusta voi lukea EFPIA:n sivuilta.

Lääkkeiden saatavuus Suomessa on hyvä

Kriisitilanteesta huolimatta Suomessa lääkkeiden maahantuonnin ja saatavuuden tilanne on hyvä, eikä lääkkeiden hamstraukseen ole mitään tarvetta. Joditablettien tuotantoakin on lisätty hurjasti kasvaneen kysynnän vuoksi niin, että muutaman viikon päästä kaikki halukkaat ovat saaneet lääkekaappinsa täydennettyä. Suomeen ei myöskään ole tuotu lääkkeitä Ukrainasta tai Venäjältä.

Saatavuustilanteen ei odoteta muuttuvan lähiaikoina, mutta seuraamme Ukrainan tilannetta tarkkaan, ja teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä koko lääkejakeluketjun ja viranomaisten kanssa. 

Katse lääkejakeluketjulla on kuitenkin eteenpäin. Meidänkin on varauduttava mm. kuljetusten hidastumiseen muualta Euroopasta Suomeen kuljettaja- ja merikonttipulan sekä uudelleenreititystarpeiden vuoksi. Myös kotimaisten kuljetusten sujuvuuden turvaaminen on tärkeää. 

Pakolaisten lääketarpeet

Sodan synnyttämät mittavat pakolaisvirrat haastavat lääkehuoltoa Euroopassa. Potilasmäärän kasvaessa tarvitaan enemmän lääkkeitä ja rokotteita niin tilapäisiin kuin kroonisiinkin sairauksiin erityisesti Ukrainan lähialueilla. Ukrainasta pakenevilla voi myös olla erilaisia tarpeita kuin vastaanottavien maiden potilailla. 

Muun muassa tuberkuloosi ja polio ovat alhaisemman rokotekattavuuden takia paljon yleisempiä Ukrainassa kuin EU-maissa, samoin HIV. Tämä on huomioitava lääkekysynnän osalta myös Suomessa, jos tänne kohdistuu merkittävää pakolaisvirtaa. 

Pakotteiden vaikutukset liittyvät tällä hetkellä ennen kaikkea lääkkeiden saatavuuteen Venäjällä. Vaikka lääkkeet on humanitaarisin perustein suljettu pois pakotteiden piiristä, hankaloittavat mm. pankkisektoria koskevat pakotteet, ruplan kurssin lasku ja logistiset haasteet selvästi yritysten mahdollisuuksia toimittaa elintärkeitä lääkkeitä venäläisten potilaiden käyttöön. 

Kriisin pitkittyessä lääkkeiden globaaliin kysyntään voi vaikuttaa sekin, että Venäjältä ei viedä jatkossa lääkkeitä maihin, joihin niitä yleensä Venäjältä toimitetaan. Tällöin joudutaan miettimään, kuinka myös näiden muiden maiden lääkkeiden saatavuus saadaan turvattua.

Muutoin Venäjän rooli esimerkiksi lääkkeiden vaikuttavien aineiden tai niiden raaka-aineiden toimittajana on eurooppalaiselle lääketeollisuudelle pieni. Sen sijaan mm. energian hinnan ja logistiikkakustannusten nousu vaikuttavat lääketeollisuuteen kuten kaikkiin teollisuuden aloihin. 

Lääketeollisuus ry