Kohtaaminen osoitti voimansa pandemia-aikana

Moni yksinäisyyden ja mielenterveyden haasteiden kanssa painiva nuori ja aikuinen jäi ilman tukipalveluja ja ihmiskontakteja koronaepidemian alettua. Nuorisotyössä, järjestöissä ja työpajoilla ihmisiä on kohdattu myös korona-aikana. Tuoreet tulokset lähes 7000 nuoren ja aikuisen kokemuksista etsivästä nuorisotyöstä ja työpajatoiminnasta osoittavat, että apuun on oltu tyytyväisiä.  

Yli 90 % nuorista ja aikuisista kokee psykososiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa 

Etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan osallistui vuonna 2020 kaikkiaan yli 44 000 nuorta ja aikuista. Etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa on korona-aikana toteutettu myös etäyhteyksien kautta ja pienryhmissä. Sovari 2020 -tulosten mukaan yli 90 prosenttia nuorista ja aikuisista koki psykososiaalista vahvistumista etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa. Nuoret antavat etsivälle nuorisotyölle arvosanan 4,6 ja valmentautujat arvosanan 4,3 työpajatoiminnalle asteikolla 1–5.  Palveluista saadulla tuella on suora yhteys elämänhallinnan vahvistumiseen: kuusi kymmenestä asiakkaasta on kokenut entistä vahvemmin, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja selvitä ongelmista vastaisuudessakin.

Rinnalla kulkemisen vaikuttava voima

Nuoret kokevat, että he ovat saaneet etsivistä nuorisotyöntekijöistä rinnalla kulkijoita, joiden tukeen voi luottaa missä tahansa asiassa. Nuorista 83% arvioi, että yhdessä etsivän kanssa he ovat onnistuneet etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja omiin avuntarpeisiinsa. 95 % nuorista on tyytyväisiä etsivältä saamaansa apuun ja tukeen. 

– Nuoria on kannateltu elämänpoluillaan eteenpäin etsivässä nuorisotyössä koronaepidemian aikana. Merkittävä osa työstä on nuorten mielenterveyden tukemista, summaa asiantuntija Riitta Kinnunen Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:stä nuorten antamaa palautetta etsivästä nuorisotyöstä. 

Vertaistuki on arvokasta

Työpajojen valmentautujista 82 % kokee saaneensa valmentajilta tukea huoliinsa.  77 % valmentautujista on saanut vertaistukea muilta valmentautujilta.

– Työpajatoiminnassa valmentajien ja vertaisten tuella on kannatteleva vaikutus, kertoo Riitta Kinnunen. 

Sovari, sosiaalisen vahvistumisen mittari, on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikutusmittari, jolla tuotetaan tietoa palveluiden laadusta ja sosiaalisesti vahvistavista vaikutuksista vuosittain. Sovari-mittaria ylläpitää Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry. 

Into -etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry