Kesyyntyykö villi nuorisotyö?

Tutkimusprofessori emeritus Tommi Hoikkalan kokoama teos Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja ilmestyi Jyväskylässä tänään perjantaina 19.11. Kirjan keskeinen teesi on, että nuorisoala painottuu ja jossain jopa imeytyy kohdennetuksi nuorisotyöksi. Samalla ennalta ehkäisevän ja korjaavan työn raja on huokoistunut. Alueellinen tilatyö, nuorisotyön perinteinen perusta, on vaivihkaa häviämässä. Se ei kuitenkaan katoa vaan löytää uusia muotoja. Nuorisotyö menee kouluun, tai se voi olla seinätöntä nuorisotyötä tai pakettiautoon pakkautuvaa nuorisotyötä, kuten Äänekoskella tai hybridihommaa keskustassa (Jyväskylässä esimerkkeinä Veturitallit, Bostari, Nuorten talo). Yhteiskuntakehitys, koulutuspolitiikka, työvoimapolitiikka ja monet muut nuorisotoimialan ulkopuolella jylläävät kehityskulut muotoilevat toimialaa niin, että toimialan tehtäväkenttään nousee vahvasti koulutusväylien siirtymiin ja työmarkkinoiden toimintaan liittyviä toimenpidekokonaisuuksia. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi etsivä nuorisotyö, Nuorten taidetyöpaja, Ohjaamon varhaiset mallit ja monet muut neuvokkaat jyväskyläläisen ja keskisuomalaisen nuorisotyön hankkeet (esimerkiksi Kasvun maisema).

Mitä Jyväskylä tarkoittaa? Nuorisotyön yhteisötietokirja vetää yhteen hitaasti sykkineen, mutta omintakeisen The Meaning of Jyväskylä? (MoJ?) Youth work practices in the Middle Finland -hankkeen (2015–2021). Se oli Jyväskylän nuorisopalvelujen ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyöhanke, joka perustui kenttätyöhön ja tutkijoiden osallistumiseen jyväskyläläisen ja keskisuomalaisen nuorisotyön käytäntöihin. Tutkijat myötäilivät kentän toimijoiden omia prosesseja niin, että toimijat voisivat itse pysähtyä työnsä äärelle ja sanoittaa sitä yhdessä toistensa kanssa. Tavanomaisissa kehityshankkeissa tutkijakehittäjät pyrkivät rohkeisiin ja vahvoihin interventioihin, mutta MoJ-hankkeen tapauksessa interventiot olivat korkeintaan ujoja. Näin luotiin ja turvattiin eri toimijoiden välinen vuorovaikutus ja dialogi.

Yhteisöllisen luonteensa mukaisesti hankkeen päättöjulkaisu on yhteisötietokirja. Kirjassa on 35 eri tekstiä. Nuorisotyön ammatillisen kentän eri toimijat kirjoittavat, pohtivat ja kuvaavat omaa työtään ja ajattelevat sitä. Ammattilaisten tekstit limittyvät nuorisotyön ja pedagogisen kentän tutkijoiden teksteihin. Tekstejä voi peilata toisiinsa. Kirja dokumentoi nuorisotyölle ominaista luovaa pedagogista käytäntöä. Mutta kesyyntyykö villi nuorisotyö?

Jyväskyläläisen ja keskisuomalaisen nuorisotyön lähihistoria on murrostarina. Tuo tarina on merkityksellinen myös laajemmassa katsannossa, niin suomalaisittain kuin eurooppalaisittainkin, ehkä globaalisti laajemmassakin mielessä. Tarinan eteenpäin vievä voima muodostuu alueellisen tilatyön ja kohdennetun nuorisotyön ristiriidasta. Tarina kertoo myös, mikä on yhteistä ja kenties tärkeintä nuorisotyössä, olipa sitten kyse tilatyöstä tai kohdennetusta nuorisotyöstä: nuoren kohtaaminen.

Kirja on suunnattu kaikille nuorista ja nuorisotyöstä kiinnostuneille. Se myös avautuu opiskelun ja oman pedagogisen työn tutkimisen materiaaliksi, ajatusten ja ideoiden kuvittelun ja uusien näkökulmien yhteisen etsimisen välineeksi.

Nuorisotutkimusverkosto