Joka kymmenes koti saa toimeentulotukea – onko se ongelma ja kuka voi auttaa?

Kenellä on vastuu pienituloisista perheistä ja vähävaraisista vanhuksista? Kuka huolehtii kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä, jotka usein muistetaan vain juhlapuheissa? Kela on kutsunut asiakkaansa, arkkipiispa emerituksen, tutkimuspäällikön ja hyvinvointialueen johtajan keskustelemaan aiheesta Porin SuomiAreenaan maanantaina 11.7.2022.

SuomiAreena on Suomen suurin kaikille avoin ja ilmainen yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma, joka järjestetään Porissa 11.–15.7.2022. Kelan keskustelu ”Joka kymmenes koti saa toimeentulotukea – onko se ongelma ja kuka voi auttaa?” järjestetään kauppakeskus Puuvillassa maanantaina 11.7. klo 13–13.45. Keskustelu lähetetään suorana MTV:n Katsomo-palvelussa, ja se on katsottavissa myöhemmin myös tallenteena.

Kelan järjestämän keskustelun pääteema kiertyy vastuun ympärille: Kuinka pitkälle ihmisen itsensä on huolehdittava omasta ja perheensä toimeentulosta, ja missä tilanteissa yhteiskunnalla on velvollisuus tarjota tukea? Miten voisimme nykyistä paremmin ennakoida ihmisten muuttuvia elämäntilanteita ja auttaa jo ennen kuin toimeentulotuen tarvetta ilmenee? Miksi on tärkeää tavoittaa ne ihmiset, jotka olisivat oikeutettuja toimeentulotukeen mutta jotka eivät sitä syystä tai toisesta hae?

Keskusteluun osallistuvat Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen, Satakunnan hyvinvointijohtaja Kirsi Varhila sekä mielenterveyskuntoutuja, vapaa kirjoittaja Auli Viitala. Keskustelua kommentoi Kelan pääjohtaja Outi Antila, ja tilaisuuden juontaa Maria Ruuska.

Toimeentulotukilakia muutettava selkeämmäksi

Kelassa tehdään vuosittain lähes kaksi miljoonaa perustoimeentulotuen päätöstä, ja esimerkiksi toukokuussa 2022 perustoimeentulotukea maksettiin lähes 197 000 henkilölle eli noin 3,5 prosentille väestöstä.

Suurimmalle osalle saajista toimeentulotuki on pelkkää taloudellista tukea, joka täydentää perusturvaa. Vaikeassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden tarpeisiin tämänhetkinen toimeentulotukijärjestelmä vastaa kuitenkin heikosti. Nämä asiakkaat tarvitsevat etuuden lisäksi sosiaalipalveluja, ja toimeentulotuen tarpeen taustalla on moninaisia elämänhallinnan haasteita.

Vaikeassa elämäntilanteessa toimeentulotuen tarve yleensä pitkittyy. Toukokuussa 2022 perustoimeentulotukea saaneista kolmasosa oli saanut etuutta yhtäjaksoisesti yli vuoden. Kelan näkökulmasta lainsäädäntöä on kehitettävä, jotta erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata nykyistä paremmin.

– Jotta ihmisten toimeentulo pystyttäisiin turvaamaan nykyistä yksilöllisemmin, täytyy toimeentulotukilakia muuttaa nykyistä selkeämmäksi. Esimerkiksi vanhentunut perhekäsite pitäisi uudistaa ja viranomaisten tiedonsaantioikeutta parantaa. Toimeentulotuen perusosassa ja muissa perusmenoissa täytyisi ottaa huomioon asiakkaan todelliset olosuhteet, ja tuen tulisi tarvittaessa myös joustaa. Uudistus helpottaisi asiakkaille viestimistä, hakemusten käsittelyä ja Kelan ja hyvinvointialueiden työnjakoa, toteaa Outi Antila.

Kela